1. Home
  2. Actueel
  3. Artikel
  4. Waarderend auditen… Trend of blijvertje?

Waarderend auditen… Trend of blijvertje?

27 okt 2022

De kwaliteit en veiligheid voor cliënten staan steeds vaker in het voetlicht. En dat is goed. De audit is de bekendste manier om een beeld te krijgen van hoe het is gesteld met de kwaliteit, ook in de zorgsector. Veel (zorg)organisaties voeren zelf interne audits uit. Een andere groep kiest ervoor een externe audit uit te laten voeren. Ook kan een organisatie kiezen voor een combinatie van interne en externe audits. We zien dat het accent van de audits nog vaak ligt op het behalen van ‘groene vinkjes’. Gelukkig is de laatste jaren een omslag te zien. Waar de focus voorheen vooral lag op het in kaart brengen van risico’s, problemen en aandachtspunten, ligt het accent tegenwoordig veel meer op wat er goed gaat en welk verbeterpad gevolgd kan worden. Audits worden zo op een meer waarderend-onderzoekende manier uitgevoerd. Waarderende audits dus.

Het gaat meestal goed

Bij waarderend auditen draait het om kansen, luisteren, bewustwording en van elkaar leren. Het sluit aan bij het uitgangspunt dat er vaak zoveel meer goed dan fout gaat in de dagelijkse praktijk. En dat het veel nuttiger is om daar leerpunten uit te halen. “Welke succesfactoren hebben een rol gespeeld en waarom loopt dit onderdeel goed?” Deze uitgangspunten kennen we ook uit het waarderend onderzoeken, zoals Appreciative Inquiry en het nieuwe veiligheidsdenken: Safety II.

Lonkend perspectief als drijvende kracht

Wanneer bij een organisatie sprake is van een positieve cultuur en de medewerkers energie ervaren in het werk, dan gaat het leren veel gemakkelijker. Door te onderzoeken wat nu maakt dat iets een succes is, wordt duidelijk wat versterkt moet worden. En het maakt zichtbaar wat er nodig is voor verdere ontwikkeling. En dat is het vertrekpunt van waarderend auditen. Dit positieve startpunt geeft ruimte om naar de toekomst te kijken en te onderzoeken welk lonkend perspectief hier ligt voor de zorgorganisatie. Zo kan een overzicht worden gemaakt van wat nog nodig is om dit in de praktijk te bereiken. Op die manier draagt de audit bij aan het draagvlak voor veranderingen en stimuleert het ook het kwaliteitsbewustzijn onder medewerkers en bestuur. Het resultaat? Een positief leer- en verbeterklimaat in de organisatie.

Aandachtspunten anders bekijken

De punten die aandacht nodig hebben, komen ook in deze benadering gewoon aan de orde. Alleen de manier waarop ermee wordt omgegaan, verschilt met de standaardbenadering. Doordat er betrokkenheid en ruimte wordt ervaren bij deelnemers aan de audit, is een gedegen onderzoek minder beladen dan bij een ‘traditionele audit’. Door samen met betrokkenen de succesfactoren te onderzoeken, ervaren de betrokkenen meer eigenaarschap bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Kansen in de praktijk zichtbaar maken

Steeds meer organisaties kiezen voor een combinatie van ‘traditioneel’ auditen en waarderend auditen. Ook onze organisatie neemt bij het bezoek aan de zorgorganisatie een pakket aanvullende vragen mee waardoor de succesfactoren en kansen in de praktijk zichtbaar worden.

De 5 V’s

Een bekend model voor waarderend auditen is het 5V model. De 5 V’s staan voor: verwoorden, verwonderen, verbeelden, vormgeven en verwezenlijken. Op onze website is hierover binnenkort meer te lezen.

Meer informatie of een afspraak maken?

Wij zijn zeer ervaren in het uitvoeren van waarderende audits en kunnen ook ondersteunen bij het implementeren van de methodiek. Bel ons op 030 – 200 3655 en vraag naar een van onze adviseurs.

Share This