Onze aanpak

We vertalen de visie en kernwaarden van jouw organisatie, natuurlijk samen met jouw medewerkers en het bestuur, naar waarneembaar gedrag. Wat betekent bijvoorbeeld de kernwaarde gastvrijheid; wat mogen cliënten, naasten, medewerkers en leidinggevenden daarin van elkaar verwachten? En hoe ziet dat er in de dagelijkse praktijk uit? Daaropvolgend bepalen we hoe jouw organisatie dit gedrag in de praktijk kan toetsen.

We maken gebruik van bestaande instrumenten of ontwikkelen deze op maat passend bij jouw wensen. De toetsingsinstrumenten bedden we in het kwaliteitsmanagementsysteem in. Waar nodig passen we dit aan. Het waardegedreven audit instrumentarium, dat speciaal voor jouw organisatie is ontwikkeld, is vervolgens de ‘meetlat’ van de audit die we daarna uitvoeren. De mondelinge terugkoppeling en schriftelijke rapportage achteraf geven de input voor de doorontwikkeling van waardegedreven zorg en dienstverlening.

De voordelen

  • De visie en kernwaarden van de organisatie worden input voor leren, verbeteren en ontwikkelen en leven daardoor ook écht in de organisatie.
  • Met waardegedreven audits meet je precies wat voor jouw organisatie relevant is. Niet meer en niet minder. Dit verhoogt de betrokkenheid van medewerkers en voorkomt overbodig toetsen.
  • Het proces van ontwikkeling en uitvoering van de waardegedreven audit wordt begeleid door betrokken, ervaren en onafhankelijke auditoren.
  • Uitgangspunt is altijd waarderend en inspirerend auditen.
  • De waardegedreven audit kan gecombineerd worden met (delen van) toetsing vanuit geldende kwaliteitskaders.
  • Het ontwikkelproces helpt bij de zoektocht naar wat medewerkers en leidinggevenden met elkaar verbindt, maar ook met cliënten, naasten en de organisatie.
  • Inzicht in wat goed gaat en waar je mee de slag kunt als het gaat om kwaliteit van zorg.
  • Rapportage op maat.