Versterking verpleegkundigen in de ouderenzorg
  1. Home
  2. Versterking verpleegkundigen in de ouderenzorg

Goede en persoonsgerichte zorg (blijven) leveren

De complexiteit van zorg neemt toe. En ondertussen worden er steeds meer eisen aan de zorg gesteld door bijvoorbeeld de inspectie, zorgkantoren, zorgverzekeraars, cliënten en hun naasten. Veel ouderenzorgorganisaties zijn in de transitie van woonzorg naar verpleeghuiszorg, of bezig met de stap richting netwerkzorg. De ouderzorg staat voor uitdagingen om ook in de toekomst goede en persoonsgerichte zorg te kunnen blijven leveren.

Mogelijke uitdagingen waar u voor staat

  • U wilt goede en veilige zorg blijven bieden maar ervaart problemen om kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel te vinden. Met het oog op de veranderende zorgvraag is het nodig te verbeteren en veranderen, maar soms is er onvoldoende ontwikkelkracht met betrekking tot kwaliteit.
  • U wilt verpleegkundigen toevoegen aan de teams maar er heersen verschillende beelden van de functie, taken en verantwoordelijkheden. Of het lukt nog onvoldoende om de koppeling tussen beleid, kwaliteit en praktijk duurzaam te maken.
  • U heeft behoefte aan input en advies zodat er passende keuzes gemaakt kunnen worden over de rol en positie van verpleegkundigen binnen de organisatie. Daarbij wilt u graag dat verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers meer tot hun recht komen en ieder voor zich een passende bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg.

Onze pluspunten

Vanuit jarenlange ervaring met ouderenzorgorganisaties kennen wij de kansen, mogelijkheden en valkuilen van de inzet van verpleegkundigen.

Onze adviseurs hebben ruime kennis en ervaring op het vakgebied, hebben een integrale kijk en aanpak, juist relevant bij dit meervoudige vraagstuk, Daarnaast hebben zij ruime ervaring met de sector, kwaliteitskaders en relevante wet- en regelgeving.

Wat wij kunnen bijdragen

Wij brengen de pijnpunten en keuzes naar voren die bepalend zijn voor succesvolle inzet van verpleegkundigen in de ouderenzorg. Die zetten we om in concrete adviezen, op maat voor uw organisatie.

Wij brengen verschillende gezichtspunten mee: de ‘bril’ van de manager, verpleegkundige, verzorgende, kwaliteitsfunctionaris, HRM-adviseur en praktijkopleider. Onze brede blik biedt ruimte voor een integrale benadering van het vraagstuk en samen met betrokkenen zoeken we naar passende oplossingsrichtingen.

Hoe we het aanpakken

We organiseren een werksessie met relevante betrokkenen uit de organisatie:

  • Aan de hand van stellingen en praktijkvoorbeelden bespreken we hierin thema’s m.b.t. de rol en positionering van verpleegkundigen in de ouderenzorg
  • Het managementteam krijgt input en advies voor het maken van keuzes over de inzet van verpleegkundigen in de organisatie

Meer informatie of contact?

15 + 15 =