1. Home
 2. Actueel
 3. Artikel
 4. Van verzorgingshuis naar verpleeghuiszorg en netwerkzorg

Van verzorgingshuis naar verpleeghuiszorg en netwerkzorg

2 jun 2023

De zorgvraag en het zorglandschap zijn sterk aan het veranderen. Er komen steeds meer ouderen, die over het algemeen ook ouder zullen worden. En oudere en kwetsbare mensen blijven langer thuis wonen ondanks ziektes of beperkingen. Om de zorg goed en betaalbaar te houden, wordt zorg ook anders georganiseerd en geleverd. Daarbij spelen de innovaties binnen preventie, diagnostiek, zorg en behandeling een groeiende rol.

Veel ouderenzorgorganisaties hadden voorheen verzorgingshuizen. Inmiddels zijn de meeste organisaties in de transitie van traditionele woonzorg naar verpleeghuiszorg. De voorlopers zijn met ketenpartners bezig om netwerkzorg in te richten.

De uitdagingen waar u voor staat

U wilt goede en veilige zorg bieden, binnen de bestaande financiële, wettelijke en kwaliteitskaders. Het vraagt een behoorlijke investering om – in elke fase van de transitie – passende keuzes te maken om de organisatie toekomstbestendig te houden. Veel ouderenzorgorganisatie zijn in beweging gekomen maar het lukt vaak toch niet om een echte stap te zetten. De bestuurder of directeur wil hiermee aan de slag.

Onze pluspunten

 • Wij hebben ruime ervaring met het begeleiden van zorgorganisaties in de transitie van woonzorg naar verpleeghuiszorg.
 • Onze adviseurs hebben ruime kennis en ervaring op dit vakgebied en brengen een integrale kijk en aanpak mee, juist relevant bij dit meervoudige vraagstuk.
 • Onze adviseurs hebben ruime ervaring met de sector, kwaliteitskaders en wet- en regelgeving.

Wat wij kunnen bijdragen

 • Wij kunnen het managementteam begeleiden in (een deel van) het genoemde ontwikkeltraject, middels advies en ondersteuning en zo nodig interim- en transitiemanagement.
 • Wij nemen de cliënt en zijn naasten als vertrekpunt voor ons denken en doen. We zetten het primaire proces centraal, zonder personele en bedrijfsmatige aspecten uit het oog te verliezen.

Hoe we het aanpakken

In elke fase komen bepaalde thema’s aan bod. De inhoud en accenten verschillen echter per fase.

 • Visie en strategie
 • Processen onder de loep
 • KPI’s en BI’s in beeld en uitvoering
 • Analyse informatievoorziening inclusief verbeterpunten
 • ECD’ gebruik
 • Inrichting organisatie actualiseren
 • Cultuuromslag in gang zetten

Meer informatie of contact?

We staan u graag te woord!

Share This