Het is goed te merken dat veel organisaties nadenken over de transitie in de zorg. Dat is ook begrijpelijk want de noodzaak wordt steeds meer zichtbaar. Veel organisaties kampen met personeelstekorten. En intussen blijft – vooral in de ouderenzorg – de vraag naar zorg toenemen. Tel daar nog de financiële uitdagingen bij op en het vraagstuk is compleet. Een integraal vraagstuk dus en dat vraagt om een integrale benadering. Enkele tips voorafgaand aan het oppakken van de handschoen…

Personeel

Voor het oplossen van de personeelstekorten waar bijna elke zorgorganisatie tegenwoordig mee te maken heeft, bestaat niet één oplossing. Je kan een stevige recruiter aannemen maar als medewerkers na een paar maanden uit onvrede de organisatie weer verlaten, is het verspilde energie van zowel de organisatie als de nieuwe medewerker. Wat zorgt dan wel voor duurzame inzet van personeel? Dat vraagt om het anders aanpakken, anders organiseren van de zorg en het herverdelen van taken door taakdifferentiatie. Maar soms is dat niet genoeg.

Wij horen ook regelmatig dat medewerkers zich niet gezien en gehoord voelen. Dan is het belangrijk om met een frisse blik naar de eigen organisatie te kijken en bereid zijn om dingen niet alleen anders te gaan organiseren maar ook anders te doen. En met meer aandacht voor elkaar.

Informele zorg

We horen veel over samenwerking met de informele zorg en dat is zeker een oplossingsrichting. Maar hoe doe je dat nou goed? Een briefje op het prikbord of een mail aan de eerste contactpersonen is vaak niet genoeg. Een betere verbinding tussen medewerkers en familie van cliënten en vrijwilligers helpt vaak wel. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is goed om met elkaar na te denken wat hierin kan helpen. En vooral ook om elk idee uit de organisatie en van de contactpersonen goed tegen het licht te houden en niet direct als onmogelijk of niet haalbaar te bestempelen.

Medewerkerstevredenheid

Medewerkers die tevreden zijn met hun werk, hebben meer werkplezier en zijn daardoor vaker honkvast. Zoek uit waar binnen jouw organisatie behoefte aan is aan de hand van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. En zorg voor duidelijke afspraken, een passend rooster en een prettige werksfeer.

Zorg bieden op maat

Bij dit alles is het ook belangrijk om kritisch te blijven kijken naar de zorgvraag: wat is de zorgzwaarte en zorgbehoefte van de cliënten? Klopt de indicatie nog wel en daarmee de personele inzet? En wat is belangrijk voor jouw cliënten? Hebben ze behoefte aan hoogwaardige medische zorg of gaat het vooral om kwaliteit van leven? En willen ze een fijne woonplek, zoveel mogelijk hun eigen leven leiden, vriendelijke mensen om zich heen en een dokter als het nodig is? Allemaal onderwerpen die bijdragen aan een beter woon- en werkklimaat voor zowel de cliënten als de medewerkers. En ja, het vraagt om een tijdsinvestering om deze punten scherp te krijgen. Maar daarna kun je als organisatie de vruchten gaan plukken.

Financiën

Om goed overzicht te hebben en te weten wat het effect is van de maatregelen is goede en actuele sturingsinformatie nodig, zodat snel kan worden bijgestuurd als dat nodig is. We hebben de neiging om dit veel te complex te maken. Bepaal met elkaar wat de belangrijkste onderdelen zijn om in de gaten te houden. Het is altijd verleidelijk om alles tot in detail in de gaten te willen houden maar vaak levert het alleen maar verwarring, fouten en frustratie op en draagt het niet bij aan de kernactiviteit van de organisatie: zorg verlenen.

Hoe kunnen wij helpen?

Onze programmamanagers en projectleiders kunnen helpen om grip te krijgen op deze complexe vraagstukken. Wij stellen samen met jouw mensen heldere strategische doelstellingen vast voor de verschillende resultaatgebieden.

Op basis van die doelstellingen ontwerpen we een programma dat bestaat uit meerdere (onderling verbonden) projecten. Elk project draagt bij aan de programma doelstellingen. Daarbij leggen we per project de kaders vast: beschikbaar budget, looptijd van het project en gewenste kwaliteit van het resultaat. De programmamanager bewaakt de samenhang van de projecten en stuurt bij waar nodig.

 

Hanneke van Beusichem
Directeur De Impuls van de Zorg

Heeft u nog vragen?

Of wilt u meer weten over hoe we samen kunnen werken aan het fundament van uw zorgorganisatie? Neem gerust contact met ons op! We vertellen u graag meer over onze bijdrage aan de optimalisatie van uw zorgprocessen. Wij geven een impuls aan uw zorg.

Sandra van der Linde
Business manager