1. Home
 2. Actueel
 3. Artikel
 4. Thuiszorg: andere inrichting, organisatie en aansturing nodig

Thuiszorg: andere inrichting, organisatie en aansturing nodig

2 jun 2023

De thuiszorg is al lang een bekende ‘tak’ binnen de ouderenzorg. Toch heeft de thuiszorg in veel VVT organisaties niet altijd de aandacht gehad die nodig was. Dit terwijl deze zorg écht anders is dan de intramurale zorg en dus andere eisen stelt aan de inrichting, organisatie en aansturing. Met het oog op de toenemende extramuralisering is het zaak dat de organisatie en uitvoering van thuiszorg (nog) beter en professioneler wordt. Het vraagt tijd, prioriteit en expertise om de noodzakelijke omslag of verbeterslag te maken. Onze projectverpleegkundigen realiseren, al doende, samen met het team de gewenste verbeterstappen.

Mogelijke uitdagingen waar u voor staat

 • Uw thuiszorg moet voldoen aan het kwaliteitskader Wijkverpleging maar hierin zijn vaak nog stappen te zetten
 • De thuiszorgmedewerkers werken nog sterk vanuit een intramuraal kader of zijn aanbodgericht bezig. U wilt graag dat zij de transitie maken van aanbodgericht naar vraaggericht werken
 • De thuiszorg is nog niet effectief en doelmatig genoeg georganiseerd. Er is veel administratieve druk, de productie wordt niet gehaald of de roosters zijn inefficiënt.
 • De zorgvragen, ook extramuraal, worden steeds complexer. Het vraagt heel wat om passende zorg te (blijven) geven. De deskundigheid van zorgmedewerkers blijft hier nog bij achter.
 • De thuiszorg moet effectiever en efficiënter georganiseerd worden. Het is dan wel zaak dat de medewerkers hierin gefaciliteerd worden. Het is de vraag of de huidige systemen daar nog aan voldoen. Zijn er aanpassingen nodig in het ECD, de planning of het medicatiesysteem?

Onze pluspunten

 • Onze adviseurs hebben diverse thuiszorgaanbieders begeleid in het maken van een professionaliseringsslag, via projectleiderschap of als wijkverpleegkundige met een veranderopdracht. Zij zijn ervaren (BIG-geregistreerde) verpleegkundigen die met kennis van zaken teams kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.
 • Onze adviseurs hanteren een integrale kijk en aanpak en hebben ruime ervaring met de sector, kwaliteitskaders en wet- en regelgeving.

Wat wij kunnen bijdragen

 • Wij helpen organisaties met planmatig toewerken naar een professionelere, effectievere en doelmatiger thuiszorg.

Hoe we het aanpakken

Wij werken nauw samen met de wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners. Wij hebben BIG geregistreerde verpleegkundigen die het werkveld, de processen en kwaliteitskaders goed kennen. Zij spreken de taal van de zorgmedewerkers èn kunnen goed schakelen met betrokkenen op alle niveaus in de organisatie. Veranderingen worden planmatig – al doende – samen met betrokkenen tot stand gebracht.

De stappen:

 • Analyse door middel van observatie, interviews, dossier- en documentonderzoek
 • Opstellen van een resultaatgericht plan van aanpak
 • In afstemming met betrokkenen optimaliseren (overleg)structuren en werkprocessen
 • Versterken posities dragende krachten in teams
 • Coachen en begeleiden van medewerkers en teams in het veranderproces

Meer informatie of contact?

We staan u graag te woord!

Share This