Rita Hunse, Saxenburgh – Onderzoek en advies

Saxenburgh is stevig verankerd in de regio Hardenberg, Coevorden, Ommen en Twenterand. De zorg binnen Saxenburgh bestaat uit ziekenhuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg en revalidatiezorg. De organisatie richt zich op kwetsbare ouderen, complexe problematiek en het samenwerken met keten- en netwerkpartijen.

Als Manager Ouderenzorg bij Saxenburgh staat Rita Hunse zoals veel zorgorganisaties voor een uitdaging. Gezamenlijk met medewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten wil zij de zorg voor ouderen koers zetten naar de toekomst. Wij spreken Rita naar aanleiding van het meerjaren strategieplan, wat door Lisa Scheepers van De Impuls voor de Zorg is uitgewerkt.

 

Rita: “Een tijd geleden ben ik in contact gekomen met De Impuls voor de Zorg. Ze hebben mij destijds goed geholpen bij het vormgeven van onze visie op persoonsgerichte zorg. Om dit jaar onze koers naar 2027 vast te leggen was ik wederom op zoek naar ondersteuning. Vanuit mijn eerdere ervaringen heb ik opnieuw aangeklopt bij De Impuls voor de Zorg.”

De vraag

Rita: “Binnen Saxenburgh zijn we goed bezig met het maken van plannen voor de toekomst. Ik heb hulp gevraagd bij het maken van een overzichtelijk en samenhangend geheel van deze plannen. De opdracht bestond uit het vormgeven en uitschrijven van de strategische koers voor de ouderenzorg binnen Saxenburgh.” Lisa Scheepers (adviseur De Impuls voor de Zorg) over de opdracht: “Naast het samenvoegen van de diverse plannen die er al waren ben ik in gesprek gegaan met Rita om een beeld te krijgen van haar verwachtingen. Hoe ziet zij het eindresultaat? Wat is er nodig om dit te bereiken? Hoe ziet zij de toekomst van de zorg voor ouderen? De antwoorden op deze vragen waren voor mij een belangrijke bron van informatie. Ik heb op basis hiervan de koers voor Saxenburgh concreet kunnen verwoorden in speerpunten specifiek voor hun organisatie.”

Rita is erg tevreden met het resultaat: “Wat mij blij-verrast heeft is de ondersteuning en het meedenken van Lisa. Ze stelt de juiste vragen en brengt onderwerpen ter discussie. Ze vroeg mij: ‘Hoe ziet er dit nou daadwerkelijk uit in 2027’ of ‘Wat zie je terug als dit is bereikt?’ Het heeft mij aangezet tot dieper nadenken over waar we in 2027 concreet willen staan. En het gaf ook input tot gesprekken met andere betrokkenen binnen Saxenburgh. Dit stuk en de dilemma’s daarbij heeft op verschillende agenda’s gestaan. We hebben nu een overzichtelijk meerjarenplan met concrete, duidelijke doelen waar we de komende jaren aan gaan werken. Dat is grote winst.”

En nu?

Rita: “We werken stap voor stap naar het rond maken van de PDCA-cyclus. We hebben een heldere visie en een meerjarenstrategie. Van daaruit bouwen we de jaarplannen op. We zijn inmiddels al begonnen met het ‘laden’ van de visie en strategie met medewerkers. Hoe zien deze er in de praktijk uit en welke ideeën kunnen we verder uitwerken. Dat zijn de P en de D. Daarna pakken we ook het systematisch toetsen, de C van de PDCA op. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Heeft u nog vragen?

Of wilt u meer weten over hoe we samen kunnen werken aan het fundament van uw zorgorganisatie? Neem gerust contact met ons op! We vertellen u graag meer over onze bijdrage aan de optimalisatie van uw zorgprocessen. Wij geven een impuls aan uw zorg.

Sandra van der Linde
Business manager