1. Home
  2. Actueel
  3. Artikel
  4. Samen werken aan een mooie woon- en werkomgeving

Samen werken aan een mooie woon- en werkomgeving

25 jan 2024

De afgelopen periode hebben wij in het oosten van het land een onderzoek gedaan bij een organisatie waar zorgen zijn omtrent het personeel en de kwaliteit van de zorg. Het doel van het onderzoek was om de onderstroom helder te krijgen oftewel achterhalen wat de grondoorzaken van de geconstateerde problemen zijn. Mooi om te zien dat deze organisatie aandacht heeft voor de medewerkers en daarmee de kwaliteit van zorg van aan bewoners wil verbeteren.

We hebben dit gedaan door meerdere dagen mee te lopen binnen de locatie. We liepen mee met de teams, hielden interviews met medewerkers en sleutelfunctionarissen, woonden overleggen bij, bekeken dossiers en documenten en observeerden in bijvoorbeeld huiskamers. De informatie uit deze acties is verwerkt in een gedegen INK rapport met analyses en adviezen waar de organisatie mee verder kan.

Informeren van medewerkers over de resultaten

We presenteerden onze resultaten eerst aan het bestuur, de managers, de OR en de cliëntenraad. En op verzoek hebben wij daarna nog meerdere bijeenkomsten verzorgd om alle medewerkers bij te praten. In deze bijeenkomst is door de manager ook een plan gepresenteerd over hoe nu verder.

Het is fijn om te zien dat deze organisatie de  signalen zo grondig aanpakt. Het toont de betrokkenheid en wil om het anders te doen. Er gaan zeker zaken goed, medewerkers zijn erg betrokken en willen het juiste doen voor de bewoners, maar er zijn ook aandachtspunten die verbeterd kunnen worden. Medewerkers herkenden de bevindingen uit ons onderzoek, zij vonden het fijn gezien en gehoord te zijn. Zij zien ook dat er iets moet veranderen en willen hiervoor gaan.

Duidelijkheid over wat anders moet

Met ons onderzoek en de presentatie is een mooie start gemaakt in het WAT er anders zou moeten. De komende weken volgen bijeenkomsten met de medewerkers per woning waarin zij mee kunnen meedenken over HOE dit te gaan doen. Over een half jaar doen we  weer een onderzoek doen om te zien of de aandachtspunten verbeterd zijn. Dit  helpt de organisatie om de verbeteringen te borgen

Naar aanleiding van bovenstaande zijn wij gevraagd om bij nog vijf locaties een vergelijkbaar onderzoek te doen. En we kregen de vraag om mee te denken met de inrichting van het kwaliteitssysteem. Ook gaan we de interne auditoren trainen in het uitvoeren van de interne audits.

Herkent u deze situatie?

Als De Impuls voor de Zorg leveren we graag een bijdrage aan dit proces. Heeft u ook een dergelijk vraagstuk of behoefte om de kwaliteit van zorg te monitoren? Neem contact met ons op, wellicht kunnen we ook iets voor u betekenen. Bel ons op 030 – 200 3655.

Share This