Op 11 december 2023 begon Pieter Bos begonnen als strategische beleidsadviseur a.i. bij een zorgverzekeraar. Tot medio juni was hij daar aan de slag met beleidsontwikkeling op het gebied van specialistische doelgroepen in het verpleeghuis, ook wel Laag Volume Hoog Complexe (LVHC) doelgroepen genoemd. Door een openstaande vacature en ziekte was er op dit onderwerp een flinke achterstand ontstaan.

Pieter: “De eerste weken bestonden vooral uit kennismaken met de directe collega’s en alle informatie over dit onderwerp inventariseren. Binnen het zorgkantoor was al veel gefragmenteerde informatie aanwezig en ook de landelijke ontwikkelingen staan niet stil. Ik bracht in kaart tegen welke problemen medewerkers aanlopen, wat de belangrijkste hiaten zijn in de informatie die de zorgverzekeraar heeft ten opzichte van wat er landelijk beschikbaar is en welke ontwikkelingen nodig zijn.”

Acht aanbevelingen

Deze inventarisatie heeft Pieter samengevat in een notitie met drie onderwerpen: het ontstaan van de LVHC doelgroepen, de huidige stand van zaken binnen de zorgverzekeraar en de landelijk situatie en de toekomstige ontwikkelingen. Het onderzoek leverde acht aanbevelingen voor de zorgverzekeraar op. Pieter: “Ik ben aan de slag gegaan met zes van deze aanbevelingen. Eén aanbeveling bleek was al afgehandeld en de andere had een lagere prioriteit. Een achterstand aan informatievoorziening over de LVHC doelgroepen speelde bijvoorbeeld bij meerdere afdelingen een rol. Met het verspreiden van de notitie en het beantwoorden van vragen over het onderwerp is deze achterstand ingelopen.”

Beleid voor de middellange termijn

Pieter vervolgt: “Bij de afdeling klantadvies heb ik een presentatie gegeven en zijn we aansluitend met elkaar in gesprek gegaan. Een maand na deze bijeenkomst bleek dat medewerkers de zorgvragers en zorgaanbieders veel beter te woord konden staan over dit onderwerp.” Ook ontwikkelde Pieter samen met een kleine werkgroep beleid rondom specialistische doelgroepen in het verpleeghuis. “Ik voel me als een vis in het water en heb naast interne overleggen ook overleg met onder andere beleidsmedewerkers van de Nederlandse Zorgautoriteit, het Ministerie van VWS, andere Zorgkantoren en diverse Kenniscentra van de specialistische doelgroepen.”

Heeft u nog vragen?

Of wilt u meer weten over hoe we samen kunnen werken aan het fundament van uw zorgorganisatie? Neem gerust contact met ons op! We vertellen u graag meer over onze bijdrage aan de optimalisatie van uw zorgprocessen. Wij geven een impuls aan uw zorg.

Sandra van der Linde
Business manager