Over ons

Bij De Impuls voor de Zorg geloven we dat ware zorg draait om kwaliteit. Zowel binnen organisaties als bij de cliënt. Wij omarmen de sector en haar streven om de allerbeste kwaliteit van leven mogelijk te maken, elke dag weer. Gedreven door deze ambitie om overal de kwaliteit van leven te verhogen, voegen we waarde toe aan de hele keten. ​

Wij zijn kwaliteitsdragers die niet alleen adviseren, maar ook handelen, door middel van opleidingen, de inzet van onze uitgebreide expertise en het tijdelijk bekleden van cruciale posities in zorgorganisaties. Onze specialisten verbeteren iedere dag de kwaliteit van leven en slaan we een brug tussen kennis, kunde én impact. Zo geven wij de impuls aan de zorg die organisaties en professionals in staat stelt kwaliteit te borgen.​

Onze kernwaarden

De Impuls van de Zorg is diepgeworteld in de zorg. We kennen de uitdagingen waar zorgorganisaties mee te maken krijgen, maar ook de toewijding waarmee ze dagelijks werken aan de beste zorg voor hun cliënten. Als professionals uit de zorgsector zetten we ons in voor deze sector, met als doel deze elke dag te verbeteren. We zijn van de sector, voor de sector.

Centraal in onze missie staan de waarden samenwerking, passie, kwaliteit en perspectief. Deze principes bepalen niet alleen ons handelen; ze zijn de essentie van wie we zijn als organisatie.

Ons team

Door de jaren heen is gebleken dat onze kennis en expertise van grote meerwaarde is voor organisaties. Onze adviseurs zijn altijd expert op twee of meerdere onderwerpen. Als team kennen we alle aspecten van het kwaliteitsveld. Wij kennen het klappen van de zweep, staan voor kennis, kunde en kwaliteit in de zorg en zetten ons graag in voor uw organisatie en medewerkers.

De kwaliteitsdragers

Als net afgestudeerd econoom kwam Hanneke 30 jaar geleden in de zorg terecht. Eerst werkte zij vooral in beleidsmatige functies en vervolgens gaf zij jarenlang vastgoedadvies aan zorgorganisaties. Hanneke leverde daarna met veel plezier haar bijdrage aan managementteams voor de ontwikkeling van prachtige zorgorganisaties. Hanneke heeft in die tijd veel fijne en gepassioneerde mensen leren kennen en veel mooie dingen gedaan en veel geleerd. Samen met het team van adviseurs zet zij zich nu in voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Elske is adviseur en auditor. Zij richt zich als expert op kwaliteit van zorg en zoekt altijd de verbinding met het primaire proces en de mensen in een organisatie. Zij weten het meest van het primaire proces en hoe het gaat. Met hun informatie kan Elske goed aansluiten bij de vragen die er spelen zoals hoe een organisatie kan sturen op kwaliteit en veiligheid. En wat uitvoerende medewerkers nodig hebben om goede, veilige en verantwoorde zorg te kunnen bieden.

Elske
Bollema
Adviseur, auditor, calamiteiten-onderzoeker

Alette heeft zich de afgelopen 30 jaar ontwikkeld tot een mensgerichte coach, trainer en interim manager. Haar menslievende basishouding is altijd het startpunt om tot duurzame ontwikkeling en samenwerking te komen. Alette is ook geschoold en heeft buitengewone interesse in organisatieculturen en Deep Democracy.

Alette
Jager
Adviseur, coach, trainer, co-auditor en interim- manager

Evelien vertrouwt op de kwaliteiten van de medewerkers in het primaire proces en houdt ondertussen de focus op gemaakte afspraken. Evelien is analytisch, daadkrachtig, resultaatgericht en betrouwbaar. Haar coachende stijl en enthousiasme worden gecombineerd met een praktische instelling. Hierdoor krijgt ze anderen mee in een veranderende omgeving.

Evelien
Hogenkamp
Adviseur, coach, trainer, co-auditor en interim- manager

Francien heeft ruime ervaring als eindverantwoordelijk manager en projectleider in de ouderenzorg en de laatste jaren vooral als adviseur en coach. Haar drijfveren zijn de beste zorg voor de cliënt en dit wil zij bereiken door medewerkers uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Zij coacht en ondersteunt organisaties en medewerkers hierbij.

Francien
Steunenberg
Adviseur, coach, trainer, co-auditor en interim- manager

Ingrid is opgeleid als Hbo-Verpleegkundige. Heeft ruime ervaring opgedaan in de uitvoering en organisatie van zorg, langdurige zorg, wijkverpleging, ziekenhuizen en bij verzekeraars. Zij is betrokken geweest bij diverse ontwikkel- en veranderopdrachten, coaching van medewerkers en als leidinggevende. Door haar recente management opleiding heeft zij naast ruime kennis en praktijkervaring theoretische onderleggers om nog effectiever te zijn in het leidinggeven. Ingrid is een open, spontane professional, die gemakkelijk verbinding maakt op alle niveaus binnen en buiten een organisatie. Zij spreekt de taal van de zorg, maar kan dit goed combineren met de kaders vanuit de organisatie, wet- en regelgeving.

Ingrid
Timmer
Adviseur, coach, interim-manager

Ingrid is een ervaren interim- en verandermanager in de zorg. Zij werkt graag vanuit verbinding om samen het verschil te maken, werkplezier te bevorderen en verbeteringen door te voeren. Ingrid heeft doorzettingsvermogen, is inspirerend en duidelijk en biedt structuur.

Ingrid
van Olst
Adviseur, coach, interim-manager, co-auditor

Marjolein is nuchter en geduldig, positief gestemd, koersvast en geïnteresseerd in wat anderen beweegt of afremt. Marjolein is onderzoeker en adviseur zelforganisatie en interdisciplinaire samenwerking. Zij heeft veel ervaring als woonbegeleider VG, interim-zorgbemiddelaar en mantelzorger. Marjolein heeft snel inzicht in onderlinge verhoudingen en onderneemt gericht actie om het team of de organisatie weer in zijn kracht te zetten in tijden van crisis.

Marjolein
de Nooijer
Adviseur, projectleider

Pieter heeft 23 jaar ervaring als manager in de ouderenzorg op operationeel, maar vooral tactisch en strategisch niveau. Hierbij gaf hij leiding aan regio’s, het zorgbedrijf en/of de behandeldienst. Van die 23 jaar werkte hij 17 jaar in het organisatie-MT en een aantal jaar als waarnemend bestuurder. Pieter kijkt ernaar uit om zorgorganisaties te ondersteunen in de ouderenzorg met de focus op de mens en dan zowel cliënten als medewerkers. Veranderprocessen en creatieve oplossingen zijn altijd een rode draad geweest in zijn werk. Verder komt zijn bedrijfsmatige inzicht altijd goed van pas.

Pieter
Bos
Interim-manager, adviseur

Suzanne is geïnteresseerd in wat mensen beweegt. Haar kennis en ervaring uit haar opleidingen verpleegkunde, veranderkunde en teamcoaching zet zij graag in om tot de kern van een probleem te komen. Zij is analytisch sterk en ziet snel samenhang en mogelijkheden. Samen met anderen wil zij komen tot creatieve, praktische oplossingen. Suzanne werkt als adviseur en interim- of projectmanager om te ondersteunen bij het versterken van de kwaliteit van zorg.

Suzanne
Heidstra
Interim-manager, adviseur, coach