Hoe kijkt de IGJ naar organisaties?

Voor zorgorganisaties is het belangrijk dat zij weten aan welke kwaliteitsnormen zij moeten voldoen en waarom. Met de training ‘Kijken door de ogen van de IGJ’ krijg je een beeld van wat er komt kijken bij het realiseren van verbeteringen in lijn met het toetsingskader. En wat je kan verwachten van een inspectiebezoek. In de eerste plaats natuurlijk goed voor uw organisatie zelf, maar tevens om met een gerust hart een inspectiebezoek tegemoet te zien. Door meer kennis van en inzicht in de normen van het kwaliteits- en toetsingskaders krijg je namelijk een belangrijke ‘kwaliteitsbril’ om beter (d.w.z. in lijn met de IGJ) te kijken naar de kwaliteit en veiligheid van zorg binnen uw eigen organisatie/ locatie.

Rol Inspectie

De taak van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is het toezicht houden op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarnaast wil zij organisaties stimuleren om goede zorg te leveren en hen aansporen tot verbeteringen, met name bij minder goed presterende zorgorganisaties. Het werk en het toezicht houden van de IGJ omvat veel werkvelden en aspecten. Het is nog lang niet bij alle zorgorganisaties goed bekend hoe de IGJ werkt en op welke normen de inspecteurs hun beoordelingen baseren.

Inspectiebezoek

Zorgorganisaties zijn vaak huiverig voor het bezoek van de IGJ. Veel organisaties blijken na zo’n inspectiebezoek nogal eens verrast door de uitkomsten. Leidinggevenden hebben in de veelheid van taken niet altijd voldoende zicht op de kwaliteit van zorg. Bij veel leidinggevenden blijkt daarnaast de kennis over kwaliteits- en toetsingskaders onvoldoende waardoor zij niet goed in staat zijn te monitoren en sturen op de vanuit de Toetsingskader voorgeschreven eisen, normen en voorwaarden.

Versterking PDCA-cyclus

Bijkomende voordelen van de training zijn dat uw leidinggevenden en kwaliteitsfunctionarissen een betere gesprekspartner voor interne of externe auditoren zijn en dat de ‘kwaliteitsbril’ een impuls kan geven aan versterking van de PDCA-cyclus m.b.t. kwaliteit van zorg. Denk bijvoorbeeld aan het meer structuur brengen aan opvolging methodisch werken en MIC-analyses.

Inhoud

De training draait om bewustwording en kennis van de normen en eisen t.a.v. de kwaliteit en veiligheid conform de kwaliteits- en toetsingskaders en de landelijke richtlijnen. Daarnaast gaan we in op de ziens- en werkwijze van de inspectie en wordt een ‘altijd klaar voor inspectie’-houding gecreëerd.

Doelgroep

Deze training is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden en kwaliteitsfunctionarissen in de VVT en VG.

Inhoud

  • Veranderend zorglandschap, veranderende eisen
  • Taken en bevoegdheden IGJ
  • Werkwijze bezoek en verwachtingen
  • Getoetste thema’s
  • Aandachtspunten voor de eigen zorgorganisatie

Praktische informatie

  • 1 dag (10.00-17.00 uur)
  • Vanaf 4 deelnemers (maximaal 12)
  • Alleen in-company te boeken
  • Offerte op maat

Inschrijven

Wil je jezelf of jouw teamleden helpen verder te ontwikkelen met de training ‘kijken door de ogen van IGJ’? Meld je aan via onderstaand formulier.

Contact

Wil je meer informatie of de mogelijkheden voor deze training op maat bespreken? Neem contact met ons op:
info@deimpulsvoordezorg.nl
Tel: 030 – 200 3655

Bekijk ook onze andere opleidingen en trainingen