Organisatiescan of -onderzoek
  1. Home
  2. Onze diensten
  3. Onderzoek en advies
  4. Organisatiescan of -onderzoek

Organisatiescan of -onderzoek

Een klacht is een zinvol signaal

Op sommige locaties of afdelingen loopt het gewoon niet. En soms is dat al langere tijd het geval. De kwaliteit van zorg blijft achter, de bedrijfsvoering is niet op orde, er zijn klachten, onrust, ontevredenheid of een hoog verzuim of verloop van personeel. In deze situaties is het zinvol om stil te staan bij wat er écht aan de hand is.

Met een organisatiescan of een uitgebreider organisatie onderzoek leggen we de vinger op de vaak zere plek en leggen u respectvol kansrijke oplossingsrichtingen voor.

Onze aanpak

Onze aanpak is afhankelijk van de aard van het vraagstuk. In de meeste gevallen doen we dossier- en documentonderzoek. En we praten met relevante betrokkenen, intern en soms ook extern. Soms is het nodig de externe omgeving ook in kaart te brengen.

Afhankelijk van de omvang van de opdracht kijken we naar de kwaliteit van zorg en personele en bedrijfsmatige aspecten van de zorg. We analyseren de informatie uit het onderzoek en brengen deze terug tot een overzicht van grondoorzaken, gevolgen en in stand houdende factoren. U krijgt een rapportage waarin we uw onderzoeksvragen beantwoorden en adviezen geven.

 

 

De voordelen

  • Ruime kennis van de sector, kaders en wet- en regelgeving
  • Systematische aanpak
  • Heldere rapportage met analyse, antwoord op uw onderzoeksvragen en advies
  • Input voor gerichte kansrijke interventies
  • Momentum voor uw organisatie voor stappen om te voorkomen, verbeteren en ontwikkelen

 

Meer informatie?

11 + 9 =