Transitiemanagement

  Transitiemanagement

Klaar voor de toekomst

Steeds meer mensen hebben (complexe) zorg nodig en steeds minder mensen kunnen deze zorg leveren. Mensen worden ook mondiger en cliënten en naasten stellen andere eisen aan zorgaanbieders. Hoe speel je als zorgorganisatie hier het beste op in? Hoe houdt u de dienstverlening betaalbaar en menswaardig?

Mogelijk heeft u te maken met een van de volgende thema’s: ontwikkelen en/of implementeren van herzien strategisch personeelsbeleid, transitie van woonzorgcentrum naar verpleeghuiszorg, versterken van extramurale zorg en VPT, ontwikkeling van netwerkzorg of het anders vormgeven van de inzet van de behandeldienst. Dat is slechts een greep uit vraagstukken waar onze transitiemanagers u bij kunnen ondersteunen.

Onze aanpak

Onze transitiemanagers helpen u bij het verhelderen van de vraag of het probleem. Welke aspecten spelen een rol bij de gewenste transitie en hoe is de prioritering en onderlinge samenhang?

Wij denken mee en adviseren u, zodat we samen komen tot een samenhangend plan van aanpak. Een gefaseerd resultaatgericht plan met een duidelijke focus. Dit plan gebruiken we als onderlegger van de transitie. We zetten het primaire proces centraal zonder personele en bedrijfsmatige aspecten uit het oog te verliezen.

We benutten wat al goed gaat en benutten kwaliteiten en competenties binnen uw organisatie. Zo versterken we uw organisatie op weg naar verandering.

 

 

De voordelen

 • Ruime ervaring in het begeleiden van verandertrajecten
 • Ruime ervaring met de sector, geldende kwaliteitskaders en wet- en regelgeving
 • ‘Meertaligheid’: we spreken de taal van bestuurders, managers, staf en medewerkers in het primaire proces
 • We bekijken de verandering vanuit meerdere perspectieven
 • We benoemen en gebruiken goed werkende structuren en systemen en kwaliteiten binnen uw organisatie
 • We nemen het primaire proces in uw organisatie als uitgangspunt
 • Aanpak is integraal, planmatig en resultaatgericht met de focus op duurzame resultaten
 • Uitgangspunt is E =K x A
  De effectiviteit ( E) van een interventie is afhankelijk van de kwaliteit ervan (K) én de acceptatie (A). Daarom nemen we mensen altijd mee in de verandering/ verbetering. Zo blijven ze betrokken blijven en zijn ze meer bereid hun eigen aandeel van de verandering te pakken.
 • Inzet op continuïteit door middel van een gefaseerde afbouw en een vloeiende overdracht na afronding van de opdracht

 

Meer informatie?

14 + 10 =