Projectmanagement

  Projectmanagement

Behaal alsnog de gestelde doelen

Een verandering doorvoeren binnen een zorgorganisatie vraagt soms teveel van uw eigen mensen. Dit kan zijn doordat deze inzet soms naast huidige werkzaamheden moet plaatsvinden of het ontbreekt aan ervaring op het gebied van projectleiderschap. En soms is er simpelweg geen projectmanager of trekker voor de verandering beschikbaar.

Onze ervaren en deskundige projectmanagers gaan met enthousiasme aan de slag om de door u gestelde organisatiedoelen (alsnog) te behalen. In samenwerking met uw medewerkers en binnen de afgesproken kaders.

Onze aanpak

Een goed project begint met een helder en samenhangend projectplan. Hierin worden projectstructuur, de aanpak in de verschillende projectfases en de benodigde inzet van mensen, middelen, tijd en financiën beschreven.

Onze projectmanager zorgt voor structuur en duidelijkheid en stuurt op afwijkingen. Bij het project wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van beschikbare mensen uit de organisatie. Vanzelfsprekend zorgt onze projectmanager voor passende communicatie binnen de organisatie. We zorgen voor betrokkenheid en eigenaarschap van mensen in uw organisatie.

 

 

De voordelen

  • Ruime kennis van de sector en geldende kaders, wet- en regelgeving
  • Planmatig en resultaatgericht werken naar de gewenste resultaten
  • Naast het project ook oog voor behoud van de kwaliteit van zorg
  • Zoveel mogelijk benutten van kwaliteiten, competenties en creativiteit van medewerkers
  • Draagvlak en eigenaarschap bij de beoogde verandering
  • Aandacht voor evaluatie en borging

 

 

Meer informatie?

5 + 8 =