Acute inzet

Continuïteit gewaarborgd

Bij acute uitval van een leidinggevende moet continuïteit in de aansturing van een afdeling, locatie of regio worden geborgd. De Impuls voor de Zorg heeft ervaren interim-managers die snel de situatie kunnen beoordelen en ernaar handelen. Hierdoor wordt continuïteit gewaarborgd, uiteraard in nauwe samenwerking met u.

Onze aanpak

Wij kunnen in veel gevallen snel een interim-teamleider of -manager inzetten waardoor binnen uw organisatie continuïteit en rust geboden wordt. Hierbij analyseren we eerst zorgvuldig de situatie. Wat is de vraag en waarom is deze nu ontstaan? Past onze kandidaat bij uw organisatie?

Zo mogelijk stellen we meerdere kandidaten voor, zodat u een passende keuze kunt maken. En hebben we zelf geen adviseur beschikbaar dan zoeken we in ons uitgebreide netwerk. Vaak kunnen we binnen 48 uur een kandidaat leveren. 

 

De voordelen

  • Snelle en passende ondersteuning voor uw regio, locatie of afdeling
  • Continuïteit in de aansturing
  • Duidelijke afspraken over focus van onze interim-teamleider of -manager
  • Eventuele gefaseerde afbouw van de inzet
  • Een vloeiende overdracht na afronding van de opdracht

 

 

Meer informatie?

12 + 6 =