Teamcoaching

Teamcoaching

Samenwerking en communicatie verbeteren

Hoe een team samenwerkt is onder andere afhankelijk van de samenstelling en de ontwikkelingsfase  van dat team. En als er veranderingen zijn op managementniveau, heeft dat ook zijn weerslag op een team.

Wanneer het een team niet goed lukt om samen te werken, open te communiceren of initiatief of onderling respect te tonen, kan teamcoaching effectief zijn. In het Teamwiel (Handboek teamcoaching, Vroemen, 2017) zijn verschillende facetten van teamwerk te zien waarop de teamcoaching kan aanhaken.

Onze aanpak

Bij teamcoaching kijkt de coach naar hoe het team functioneert. Daarbij neemt onze coach ook factoren mee als de samenstelling, balans en de taak- en rolverdelingen binnen het team. De coach begeleidt het team als groep en neemt soms individuele teamleden apart voor begeleiding. Bij teamcoaching zet de coach, afhankelijk van de situatie, verschillende coach- en begeleidingstechnieken in.

De teamcoach ondersteunt het team waardoor het weer krachtiger en constructiever aan de slag kan gaan. Wanneer er balans is, is er rust en overzicht en wordt er efficiënt en stressvrij gewerkt. Dat biedt weer kansen voor leren en ontwikkelen en zo nodig verbetering van de kwaliteit van zorg.

 

 

De voordelen

  • Het (zorg)team is weer in balans. Dit geeft rust, overzicht en constructieve samenwerking
  • Rust en vertrouwen in een team draagt bij aan werkplezier van teamleden
  • Coaching draagt vaak bij aan minder verzuim en onbedoeld personeelsverloop
  • Coaching is een krachtig instrument voor binden en verbinden van medewerkers
  • Zeer ervaren coachen die beschikken over diverse coach- en begeleidingstechnieken