Waardegedreven audit

  Waardegedreven audits

Visie en kernwaarden als startpunt

Zijn de visie en kernwaarden voor u belangrijke pijlers van kwaliteit? Wilt u deze terugzien in het handelen van alle medewerkers?

Onze waardegedreven audits bieden houvast voor doorontwikkeling.

Onze aanpak

We vertalen de visie en kernwaarden van uw organisatie, samen met uw medewerkers en bestuur, naar waarneembaar gedrag. Wat betekent bijvoorbeeld de kernwaarde gastvrijheid; wat mogen cliënten, naasten, medewerkers en leidinggevenden daarin van elkaar verwachten? En hoe ziet dat er in de dagelijkse praktijk uit? Vervolgens bepalen we hoe uw organisatie dit gedrag in de praktijk kan toetsen.

We maken gebruik van bestaande instrumenten of ontwikkelen deze op maat. De toetsingsinstrumenten bedden we in het Kwaliteitsmanagementsysteem in. Waar nodig passen we dit aan. Het samen voor uw organisatie ontwikkelde waardegedreven audit instrumentarium is vervolgens de ‘meetlat’ van de audit die we daarna uitvoeren.

De mondelinge terugkoppeling en schriftelijke rapportage achteraf zijn input voor de doorontwikkeling van waardegedreven zorg en dienstverlening.

 

 

De voordelen

  • De visie en kernwaarden van de organisatie worden input voor leren, verbeteren en ontwikkelen en leven daardoor ook echt in de organisatie
  • Met waardegedreven audits meet u wat voor uw organisatie relevant is. Niet meer en niet minder. Dit verhoogt betrokkenheid van medewerkers en voorkomt overbodig toetsen
  • Het proces van ontwikkeling en uitvoering van de waardegedreven audit wordt begeleid door betrokken, ervaren en onafhankelijke auditoren
  • Uitgangspunt is waarderend en inspirerend auditen
  • De waardegedreven audit kan gecombineerd worden met (delen van) toetsing vanuit geldende kwaliteitskaders
  • Het ontwikkelproces helpt bij de zoektocht naar wat medewerkers en leidinggevenden verbindt met elkaar, cliënten/ naasten en de organisatie
  • Inzicht in wat goed gaat en waar u mee de slag kunt als het gaat om kwaliteit van zorg
  • Rapportage op maat

 

Meer informatie?

2 + 9 =