Audits à la IGJ

  Audits à la IGJ

Kwaliteit borgen doe je samen

Wilt u weten waar u staat en input voor leren, verbeteren en ontwikkelen? Met onze audits á la IGJ wordt uw organisatie getoetst zoals de inspectie dat zou doen. We nemen de geldende kwaliteitskaders daarbij als vertrekpunt.

Het accent ligt altijd op leren en verbeteren.

Onze aanpak

Een audit á la IGJ bestaat uit een (onaangekondigd) bezoek door onze auditoren. Zij spreken verschillende medewerkers en cliënten/ vertegenwoordigers en observeren op gestructureerde wijze. Daarnaast doen de auditoren documentonderzoek en beoordelen ze zorg- en behandeldossiers.

Onze auditoren beoordelen op basis van dit brede onderzoek de kwaliteit en veiligheid van zorg van uw organisatie. Zij nemen betrokken medewerkers al doende en na afloop mee, zodat deze hiervan kunnen leren.

U ontvangt binnen twee weken een heldere rapportage met bevindingen en eventueel adviezen. Audits op deelgebieden zijn ook mogelijk.

 

 

De voordelen

  • De audit wordt uitgevoerd door betrokken, ervaren en onafhankelijke auditoren
  • De locatie of de teams worden op waarderende en inspirerende wijze getoetst
  • Het accent ligt op leren, verbeteren en ontwikkelen
  • Toetsing aan de hand van geldende wet- en regelgeving en relevante kwaliteitskaders
  • Mondelinge terugkoppeling op de auditdag zelf in de vorm van waarderende feedback aan alle betrokkenen
  • Inzicht in wat goed gaat en waar u mee de slag kunt als het gaat om kwaliteit van zorg
  • Heldere en volledige rapportage, conform inspectierapporten

 

Meer informatie?

2 + 2 =