Advies en herinrichting KMS

Advies en herinrichting Kwaliteitsmanagement systeem (KMS)

Ontwikkelen van een passend KMS

Is uw organisatie uw huidige KMS ontgroeid of wilt u juist een start maken met een KMS? Mist uw KMS samenhang of werkt het niet (meer) ondersteunend voor medewerkers?

Een compacte, duidelijke set aan indicatoren helpt om een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk KMS neer te zetten. We adviseren en/of ondersteunen met herinrichting of opzet van een passend KMS.

Onze aanpak

Ontwikkelen visie
De visie op zorg en kwaliteit zijn de vertrekpunten voor het KMS. Als er al een gedeelde visie is, is dat het startpunt. Wij kunnen ook begeleiden bij het ontwikkelen van een (nieuwe) visie.

Bepalen kwaliteitsindicatoren
We bepalen de indicatoren die iets zeggen over die visie op zorg en kwaliteit. Concreet: wat willen we meten en wat moeten we meten? Niet meer en niets minder dan wat uw organisatie nodig heeft. Daarbij is het wel belangrijk om samen de scope te bepalen: richten we ons alleen op kwaliteit in het primaire proces en in hoeverre nemen we de ondersteunende processen mee?

Toets- en verbeterinstrumenten koppelen aan de indicatoren
We koppelen toets- en verbeterinstrumenten aan de indicatoren. Denk aan observaties, metingen of dossierchecks. En ook verbeterregisters of -borden om te komen tot structureel leren en verbeteren. We zoeken passende, liefst al beschikbare, instrumenten of stellen samen met u een passend toets- en verbeterinstrumentarium samen.

Inrichten van sturing op kritische processen
We kijken samen met u naar de kritische processen in de organisatie. Dat doen we het liefst vanuit het cliëntperspectief. Vaak kunnen de processen versimpeld, gecombineerd of gestructureerd worden met als uiteindelijke doel: mensgerichte zorg. Gebruiksgemak is het vertrekpunt van de proces(her)inrichting: het systeem moet de medewerker ondersteunen en niet onnodig belasten.

Monitoren van de kwaliteitsindicatoren
We adviseren en ondersteunen zodat er dashboards of stuurinformatie komt. Daarbij zetten we in op het automatisch ontsluiten van informatie. Natuurlijk sluiten we zoveel mogelijk aan bij bestaande monitorsystemen.

 

 

De voordelen

  • De visie en kernwaarden als vertrekpunt voor een vernieuwd kwaliteitsbeleid
  • Een kwalitatieve, relevante meetlat: alleen meten wat u wilt en moet meten
  • Houvast voor resultaatgericht sturen op kwaliteit
  • Geen onnodige belasting van medewerkers
  • Samenhang en focus binnen het kwaliteitsmanagementsysteem
  • Kwaliteit van zorg vanuit het cliëntperspectief
  • Zicht op kwaliteitsindicatoren en kritische processen

 

Meer informatie?

14 + 4 =