Kwaliteitsmanagement en audits
  1. Home
  2. Onze diensten
  3. Kwaliteitsmanagement en audits

Continu leren, verbeteren en ontwikkelen

Wij helpen zorgorganisaties om mensgerichte zorg te leveren, nu en later. Dit doen wij met verschillende diensten, waaronder audits en kwaliteits-management. Daarmee maken we op waarderende en inspirerende wijze de kwaliteit van zorg inzichtelijk, als input voor continu leren, verbeteren en ontwikkelen.

Wat past bij uw organisatie?

Audit à la IGJ

Wilt u weten waar u staat en input voor leren, verbeteren en ontwikkelen? Met onze audits á la IGJ wordt uw organisatie getoetst zoals de inspectie dat zou doen. We nemen de geldende kwaliteitskaders daarbij als vertrekpunt. Het accent ligt altijd op leren en verbeteren.

Lees meer over de audit à la IGJ

Intern auditteam professionaliseren

Wilt u zelf met regelmaat audits uitvoeren? In dit traject gaan wij aan de slag met uw interne auditteam. We toetsen, leiden op, coachen uw interne auditoren en maken ze thuis in de methodiek van waarderend auditen. Zo worden ze sterker en professioneler gepositioneerd.

Lees meer over het professionaliseren van uw auditteam

Waardegedreven audit

Zijn de visie en kernwaarden voor u belangrijke pijlers van kwaliteit? Wilt u deze terugzien in het handelen van alle medewerkers? Onze waardegedreven audits bieden houvast voor doorontwikkeling.

Lees meer over onze waardegedreven audit

Advies en herinrichting Kwaliteits Management Systeem (KMS)

Is uw organisatie uw huidige KMS ontgroeid of wilt u juist een start maken met een KMS? Mist uw KMS samenhang of werkt het niet (meer) ondersteunend voor medewerkers? We adviseren en/of ondersteunen met herinrichting of opzet van een passend KMS.

Lees meer over advies en herinrichting KMS

Meer informatie?

6 + 12 =