1. Home
 2. Actueel
 3. Artikel
 4. Next level Zorg in de Wijk

Next level Zorg in de Wijk

30 sep 2021

Met het oog op de toekomst staat de extramurale zorg, en vooral de Wijkverpleging (soms als onderdeel van VVT-aanbieders) volop in de schijnwerpers. En terecht! Om de zorg betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden voor ons allemaal, moet het thuis gaan gebeuren: next level Zorg in de Wijk. Focus op de Wijkverpleging is urgent. Maar wat is er dan nodig?

Veel VVT-aanbieders die intramurale zorg bieden, merken dat het bieden van extramurale zorg écht andere eisen stelt aan de organisatie en aansturing. Deskundigheid, lef en visie zijn nodig om de Wijkverpleging door te ontwikkelen naar een gezonde partner binnen een netwerkorganisatie waarin aanbieders binnen wonen, welzijn en zorg gezamenlijk klaar staan voor de zorgvragers van straks.

Blik richten op ontwikkelingen

Met het oog op de noodzakelijke, toenemende extramuralisering is het zaak dat de organisatie en uitvoering van wijkverpleging nog beter en professioneler wordt. Het draait hierbij om een aantal thema’s. Denk aan:

 • Hoe gaan we van aanbodgericht naar vraaggericht werken?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de mindset verschuift van intramuraal naar extramuraal denken?
 • Hoe kan wijkverpleging bijdragen aan actieve participatie van zowel cliënt als mantelzorger?
 • Hoe sluit de deskundigheid van medewerkers beter aan op de steeds complexer wordende zorgvragen?
 • Hoe kan wijkverpleging naast goed ook kostendekkend worden?
 • Welke rol kan zorgtechnologie (beeldbellen, telemonitoring, …) spelen in de wijkverpleging?
 • Hoe richten we onze systemen in zodat zij medewerkers faciliteren (en niet belasten) in hun werk?
 • Welke stappen zijn nodig om te voldoen aan het kwaliteitskader Wijkverpleging?
 • Hoe ziet ons beoogde dynamisch netwerk eruit?
 • Wat is eigenlijk onze visie en ambitie voor de Wijkverpleging?

Waar staat u, en waar wilt u naartoe?

Om effectief en in de juiste volgorde aan de slag te gaan, wil je eerst weten hoe je organisatie er nu voor staat: is de basis op orde? Het resultaat van een zorgvuldige inventarisatie toont altijd dat elk thema een eigen dynamiek heeft en waarschijnlijk in een andere ontwikkelfase zit. Waar de productie bij de ene organisatie mogelijk nog een onderschrijding laat zien (fase I), is een andere organisatie wellicht al een serieuze partner in een netwerk in de regio (fase IV).

Waar bij de één een eigen behandeldienst nog op het wensenlijstje staat, steekt de andere organisatie mogelijk professioneel effort in de naamsbekendheid en externe communicatie. Soms loopt het indiceren en plannen nog niet op rolletjes, en tegelijkertijd blijft de kwaliteit van de zorgplannen achter, maar de ambities voor de toekomst staan als een huis. Kortom: het is zeker geen recht-toe-recht-aan ontwikkelpad. Dat maakt ook dat er aandacht en expertise nodig is om first things first te doen, en niet alle bouwstenen tegelijkertijd op te pakken.

De Impuls voor de Zorg verkent daarom samen met zorgorganisaties waar zij staan en waar zij naar toe willen. Om daar vervolgens vanuit de praktijk op aan te sluiten met een maatwerk aanpak.

Praktijkvoorbeeld Zorgaanbieder Wijk aan Zet

De Impuls voor de Zorg is met de inzet van twee kwaliteitsverpleegkundigen actief om Zorgaanbieder Wijk aan Zet van Fase I naar Fase 2 te brengen. Wijk aan Zet wil graag de basis op orde hebben en de weg inslaan richting netwerkzorg. De Kwaliteitsverpleegkundigen werken mee in de zorg, Samen met de teams brengen zij het methodisch en cyclisch werken op de rit en scheppen ze randvoorwaarden om de productie te verhogen. Daarnaast ondersteunen ze de teams hoe zij het Kwaliteitskader Wijkverpleging handen en voeten kunnen geven. Goed plannen, roosteren en indiceren: zij weten als geen ander hoe dit bijdraagt aan het behalen van de doelen voor Wijk aan Zet en de cliënten. Dus maken zij dit met het team voor mekaar. Ze hebben aandacht voor een persoonsgerichte benadering in de zorg en welzijn, betrekken het cliëntsysteem bij de zelfzorg en ondersteunen de doorontwikkeling naar meer professionaliteit en een sterke profilering. Op deze manier lukt het Wijk aan Zet een stevige basis neer te zetten voor de volgende fase. Waarin nóg meer aandacht kan komen voor de blik naar buiten en samenwerking met partners.

Kortom: het vraagt tijd, prioriteit en expertise om de noodzakelijke omslag of verbeterslag te maken. Wij denken en doen graag met u mee.

Share This