Meester-gezel ondersteuning
 1. Home
 2. Meester-gezel ondersteuning

Talenten gebruiken

De toenemende complexiteit in de zorgsector vraagt veel van medewerkers en leiders in de zorg. Het valt niet altijd mee om de juiste mensen op de juiste plek te vinden en te behouden. In veel organisaties zijn potentievolle mensen die u graag wilt inzetten, maar die wat extra’s nodig hebben om goed uit de verf te komen.

De uitdagingen waar u voor staat

U heeft medewerkers die relatief nieuw zijn in hun functie. Dat kan gaan om leidinggevenden, kwaliteits- en wijkverpleegkundigen of kwaliteitsmedewerkers. U heeft behoefte aan begeleiding van deze medewerkers zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige beroepsbeoefenaren.

Onze pluspunten

Wij hebben ervaring met de rol als kwartiermaker en als coach voor kwaliteitsverpleegkundigen. Ook hebben wij bij diverse ouderen- en gehandicaptenzorgorganisaties invulling gegeven aan een meester-gezel constructie voor wijkverpleegkundigen, leidinggevenden op verschillende niveaus en kwaliteitsfunctionarissen. Wij hebben adviseurs die op genoemde functies ruime ervaring hebben, zowel met de uitvoering als met het coachen van collega’s. Zij hebben een integrale kijk en aanpak en ruime ervaring met de sector, kwaliteitskaders en wet- en regelgeving.

Wat wij kunnen bijdragen

Wij zetten in op het versterken van de rol en positie van deze medewerker(s). Onze rol is coachend en ondersteunend. We gaan uit van eigen kwaliteiten en voegen specifieke kennis, ervaring en deskundigheid toe zodat de medewerker in kwestie zich vanuit ontspannenheid verder kan ontwikkelen.

Wij bieden begeleiding via een meester-gezel constructie voor de volgende functies:

 • Kwaliteitsverpleegkundige / verpleegkundig kwaliteitscoach
 • Wijkverpleegkundige
 • Teamleider
 • Locatiemanager
 • Kwaliteitsfunctionaris

Hoe we het aanpakken

 • Vraagverheldering met opdrachtgever
 • Inventarisatie leer- en ontwikkelbehoefte van betrokken medewerker(s)
 • Plan voor coaching en begeleiding
 • Pragmatische ondersteuning en coaching, gericht op leren en ontwikkelen

 

Meer informatie of contact?

9 + 13 =