Rianne Stam over het project Transitie wijkverpleging

Stichting Zorggroep De Vechtstreek (SZDV) is een kleinere regionale, maar belangrijke zorgaanbieder in de gemeente Stichtse Vecht. Vanuit drie dorpskernen: Breukelen, Kockengen en Loenen aan de Vecht biedt de organisatie wijkverpleging, dagbesteding, begeleiding, huishoudelijke hulp en intramurale zorg. Met het oog op de veranderende zorgwereld wil SZDV de wijkverpleging verder laten professionaliseren en groeien. Om die reden is er een ‘Projectleider transitie thuiszorg Team Thuis’ aangetrokken. We spreken Rianne Stam, manager zorg en Suzanne de Boer die namens De Impuls voor de Zorg de rol van meewerkend projectleider vervulde.

De vraag

Rianne vertelt: “Als SZDV willen we een aanbieder zijn die goede zorg levert in de regio en daar hoort toekomstbestendige wijkverpleging bij. We hadden daar nog wel stappen te zetten als het gaat om cultuur en structuur, deskundigheid en bedrijfsvoering. Daarnaast wilden we graag een groei van de wijkverpleging realiseren.” Suzanne vult aan: “Er waren verschillen in de werkwijze en fase van ontwikkeling van de teams in de drie dorpskernen. Voor mij was het belangrijk om goed aan te sluiten bij de lokale omstandigheden en de mogelijkheden van elk team. We hebben per team afspraken gemaakt waar we mee aan de slag zouden gaan en hoe. Daarbij heb ik op een prettige manier samen kunnen werken met de leidinggevenden van de teams.”

Het werk

Terugkijkend constateren Rianne en Suzanne dat er mooie resultaten zijn geboekt. Zo zijn medewerkers merkbaar meer tevreden en is de sfeer verbeterd. Daarnaast is helderheid gekomen over de verdeling van taken en rollen en zijn werkprocessen verbeterd en beschreven. Bij alle drie teams is groei gerealiseerd. Het is gelukt om meer efficiënt te werken, waarbij Rianne en Suzanne aangeven dat de registratie nog wel een aandachtspunt blijft. Suzanne: “De medewerkers hebben te maken met cliënten die allemaal verschillende indicaties hebben. Ze moeten daarom inzicht hebben in welke zorg ze wel en niet kunnen leveren en welke registratie daar bij hoort. Dat vraagt best veel van hen.”

 

Wat maakte dat Suzanne dit samen met medewerkers kon realiseren? Rianne: “Suzanne bood coaching en begeleiding op maat, passend bij elk team. Daarnaast heeft zij veel kennis en ervaring op dit vlak, wat enorm helpend was voor iedereen. En de leidinggevenden en Suzanne vulden elkaar goed aan.” Suzanne: “Niet iedereen had kennis van de relevante financiering en wetgeving. Ik heb op alle teams daar informatie over gegeven die zeer nuttig was. Vergeet daarnaast ook niet dat de teams ontvankelijk waren voor verandering.”

Hoe nu verder?

Er is nog wel aandacht nodig om de ingezette verbeteringen te borgen. In het project waren sommige randvoorwaarden, zoals beschikbaarheid van personeel, niet optimaal. Suzanne heeft gezorgd voor een warme overdracht aan de nieuw aangestelde wijkverpleegkundige. Er wordt nog actief geworven voor een extra wijkverpleegkundige. Daarmee, en met de extra inzet van zorgtechnologie, wordt volop ingezet op doorontwikkeling van de professionalisering en groei van de wijkverpleging.

Heeft u nog vragen?

Of wilt u meer weten over hoe we samen kunnen werken aan het fundament van uw zorgorganisatie? Neem gerust contact met ons op! We vertellen u graag meer over onze bijdrage aan de optimalisatie van uw zorgprocessen. Wij geven een impuls aan uw zorg.

Sandra van der Linde
Business manager