De Zorggroep over opleiding verpleegkundig kwaliteitscoach: “Investering in jezelf als cadeautje”

Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. Wanneer iemand uiteindelijk een zwaardere indicering krijgt en in een verpleeghuis komt wonen, is de zorgvraag vaak complexer dan vroeger. De kwaliteitsverpleegkundige wordt daarmee steeds belangrijker. Deze rol bestond al langer bij De Zorggroep, maar met de komst van een geaccrediteerde opleiding is het een volwaardige functie geworden. De opleiding wordt verzorgd door ‘De Impuls voor de Zorg’. Trainer Alette Jager en deelnemer Floortje Geven vertellen over deze opleiding, ‘verpleegkundig kwaliteitscoach’ genaamd.

 

De opleiding startte in maart 2023 en bestaat uit negen bijeenkomsten, gecombineerd met praktijkopdrachten waarbij steeds een casus wordt uitgewerkt en een deelnemer een reflectie schrijft. De algemene vaardigheden en tools worden voortdurend gekoppeld aan het vak van verpleegkundige, zodat de deelnemers een brede basis hebben om hun werk als kwaliteitsverpleegkundige beter uit te voeren.

“De casussen lopen als een rode draad door de opleiding,” legt Floortje uit. “Het zijn voorbeelden uit de praktijk die meteen gekoppeld worden aan de theorie. Zo stel je gedurende de opleiding een portfolio samen van casussen en bijbehorende kennis.”

De opleiding biedt een waardevolle aanvulling op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden van medewerkers. “Wanneer we een vraag zoals die van De Zorggroep ontvangen, kijken we altijd eerst wat de aanleiding voor de vraag is. Is een opleiding het juiste middel of is er meer nodig?” vertelt Alette. “Door praktijk en theorie met elkaar te verweven, kunnen verpleegkundigen direct toepassen wat is aangeboden. Op deze wijze geeft de opleiding lading en verdieping aan het vak, het bevordert samenwerking en werkplezier om zo voor de cliënten te kunnen zorgen.”

Investering in jezelf als cadeautje

Naast organisatorische en communicatieve vaardigheden, is er ook aandacht voor didactische vaardigheden en coaching. Reflectie en intervisie speelt hierbij een grote rol. Alette: “Vaak hoor ik dat deelnemers de opleiding als een cadeautje ervaren. Ze zijn gewend om voor anderen te zorgen, maar nu is er ook een moment van tijd en aandacht voor henzelf.”

Kwaliteitsverpleegkundige Floortje beaamt dit: “Ik vind het een leuke opleiding. De trainers zijn vriendelijk en inspirerend. De opleiding richt zich op wat ik het liefste doe en helpt me om dit niet alleen beter, maar ook op eenduidige wijze te doen, samen met mijn collega’s.”

De eerste lichting studenten van De Zorggroep verwacht in januari 2024 hun certificaat en accreditatiepunten in ontvangst te mogen nemen, waarmee hun functie als kwaliteitsverpleegkundige officieel bezegeld wordt.

Heeft u nog vragen?

Of wilt u meer weten over hoe we samen kunnen werken aan het fundament van uw zorgorganisatie? Neem gerust contact met ons op! We vertellen u graag meer over onze bijdrage aan de optimalisatie van uw zorgprocessen. Wij geven een impuls aan uw zorg.

Sandra van der Linde
Business manager