Kwaliteitsnormen en wat als u niet aan de regelgeving kan voldoen?

Het naleven van strikte kwaliteitsnormen en regelgeving is in de gezondheidszorg van groot belang. Wanneer een organisatie niet voldoet aan kwaliteitsnormen en regelgeving kan dit grote risico’s met zich meebrengen. Allereerst natuurlijk voor de gezondheid van cliënten maar het kan financiële gevolgen hebben, maar ook een negatieve impact op cliëntvertrouwen en imago.

Het niet voldoen aan kwaliteitsnormen brengt behoorlijke financiële risico’s met zich mee. Overheidsinstanties en regelgevende organen leggen steeds strengere boetes en sancties op aan organisaties die niet voldoen aan de gestelde normen. Deze financiële lasten variëren van behoorlijke geldboetes tot het intrekken van vergunningen en het uitsluiten van deelname aan overheidsprogramma’s.

Cliëntvertrouwen op het spel

Een minder zichtbare, maar even belangrijk negatief gevolg van niet voldoen aan de regelgeving is de impact die het heeft op het cliëntvertrouwen. Wanneer een organisatie niet voldoet aan kwaliteitsnormen, leidt dit tot een afname van het vertrouwen van cliënten en, minstens net zo belangrijk, het netwerk van de cliënt. Het herstellen van dit vertrouwen duurt lang en is bovendien zeer kostbaar. Het is niet alleen een kwestie van reputatie, maar het heeft ook directe gevolgen voor de cliënttevredenheid. Uiteindelijk heeft het ook consequenties voor de continuïteit van de organisatie wanneer cliënten en medewerkers niet meer voor de organisatie kiezen om te wonen of te werken.

Hoe het niet voldoen aan regelgeving zorgtoegankelijkheid direct beïnvloedt

Niet voldoen aan kwaliteitsnormen brengt daarnaast ook de toegankelijkheid van de zorg in gevaar. Overheidsinstanties en zorgverzekeraars nemen maatregelen die de organisatie beperken in het aanbieden van bepaalde zorgdiensten of het verkrijgen van vergoedingen. Doordat de beschikbaarheid en betaalbaarheid van kwaliteitsvolle zorg in gevaar komt, heeft dit weer directe gevolgen voor cliënten. Ze krijgen immers niet de volwaardige zorg die zij nodig hebben en waar ze recht op hebben.

Het effect op het imago van uw organisatie

Niets is zo belangrijk als het imago van een zorgorganisatie. Een goed imago trekt mensen aan: potentiële medewerkers, vrijwilligers, samenwerkingspartners en cliënten. Als een organisatie niet voldoet aan de kwaliteitsnormen kan dat een flinke beschadiging van het imago betekenen. Het herstellen van dit imago is niet makkelijk en neemt enorm veel tijd in beslag. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Negatieve publiciteit en reputatieschade zorgen voor langdurige gevolgen, waar, zeker in een tijd waarin alles nog jarenlang op internet is terug te vinden, niet makkelijk van af te komen is. De groeimogelijkheden van een organisatie komen sterk in gevaar, doordat mensen zich niet willen binden aan een organisatie met een beschadigde reputatie.

Wij helpen bij het inrichten van heldere en helpende kaders voor uw medewerkers en cliënten

Bij De Impuls voor de Zorg bieden wij een op maat gemaakte benadering om uw organisatie te ondersteunen bij het voldoen aan kwaliteitsnormen en -regelgeving. Met ons team van experts brengen we niet alleen risico’s in kaart, maar bieden we ook praktische oplossingen om aan de regelgeving te voldoen, zonder dat de regelgeving de boventoon gaat voeren. Bescherm het imago van uw organisatie, zodat medewerkers met plezier blijven werken en cliënten met vertrouwen zorg af blijven nemen. Kies voor zekerheid en laat ons uw organisatie ondersteunen op de weg naar heldere kaders en regelgeving waarin medewerkers weer kunnen doen waar ze van houden: goede zorg verlenen en aandacht besteden aan de cliënten.

Heeft u nog vragen?

Of wilt u meer weten over hoe we samen kunnen werken aan het fundament van uw zorgorganisatie? Neem gerust contact met ons op! We vertellen u graag meer over onze bijdrage aan de optimalisatie van uw zorgprocessen. Wij geven een impuls aan uw zorg.

Sandra van der Linde
Business manager