Inspectie & audits

Glimlachend door de audit

Dankzij onze kwaliteitsdragers.

Weten hoe uw organisatie
ervoor staat

Elke zorgorganisatie streeft naar de beste zorg. Audits zijn slechts een middel om dit te toetsen. Het is cruciaal om precies te begrijpen waar uw organisatie staat, niet alleen om te voldoen aan normen maar ook om continu te verbeteren. Onze aanpak biedt helderheid en richting, om zo de kwaliteit dagelijks te verhogen.

 

“We hebben ook veel praktische handvatten gekregen die helpen bij het opzetten van de auditstructuur, het draaiboek en de audits zelf.”
Cindy Alofsen, De Hartekamp Groep

 

Onze dienst omvat uitgebreide audits, afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. We bieden inzicht in waar u goed scoort en waar verbetering nodig is, altijd met professionaliteit en discretie. Zo komt u vanaf nu glimlachend door elke audit.

  • Audit à la IGJ
  • Waardegedreven audit
  • Intern auditteam professionaliseren
  • Advies en herinrichting Kwaliteits Management Systeem (KMS)

Producten

Met kennis, kunde én impact borgen we de kwaliteit van leven, elke dag weer.

Onze IGJ-stijl audits omvatten bezoeken waarbij onze auditoren gesprekken voeren met medewerkers en cliënten of hun vertegenwoordigers, en zorgvuldige observaties en documentonderzoeken uitvoeren. Dit alles om de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg grondig te evalueren.

Het resultaat is een duidelijke rapportage, waarin bevindingen en adviezen staan. Deze aanpak biedt niet alleen inzicht maar ook een leerervaring voor betrokken medewerkers, met de mogelijkheid voor gerichte audits op specifieke deelgebieden.

We vertalen samen de visie en kernwaarden van uw organisatie naar concreet en waarneembaar gedrag. We stellen vast wat dit betekent voor de interacties tussen cliënten, naasten, medewerkers en leidinggevenden in de dagelijkse praktijk. We bepalen ook hoe we dit gedrag kunnen toetsen binnen uw organisatie.

We gebruiken aangepaste instrumenten en integreren deze in het Kwaliteitsmanagementsysteem als basis voor onze audits. De daaropvolgende feedback en rapportage vormen een cruciale stap in het verbeteren van waardegedreven zorg binnen uw organisatie.

Om uw interne auditteam te professionaliseren neemt onze auditor het hele audit proces met u door zodat u direct verbeteringen kunt doorvoeren. Ze beoordelen documenten, observeren interne audits en verfijnen de audit- en gespreksvaardigheden van uw team. Dit traject maakt uw auditoren bekwaam in waarderend, samenhangend en onafhankelijk auditeren, met coaching om hun vaardigheden verder te ontwikkelen.

Voor nieuwe auditteams bieden we praktijkgerichte trainingen die essentiële kennis en vaardigheden bijbrengen voor effectief en waarderend auditeren. Dit bevordert een cultuur van continue verbetering binnen uw organisatie. Daarnaast zorgen op maat gemaakte coaching en opleidingen ervoor dat uw auditteam professioneel bijdraagt aan het waarborgen van kwaliteit.

De PDCA-cyclus is het fundament van kwaliteitsmanagement. Mede door de PDCA cyclus zijn uw medewerkers in staat hun eigen manier van werken te beoordelen en daar waar nodig te verbeteren. Creëer met onze hulp een efficiënt Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Wij bieden een duidelijke set indicatoren voor zowel nieuwe systemen als herinrichtingen, met een focus op zorg en kwaliteit. Samen stellen we essentiële kwaliteitsindicatoren vast die uw visie versterken.

Onze aanpak omvat praktische toets- en verbeterinstrumenten, zoals observaties en dossierchecks, om continu verbeteren te stimuleren. We richten ons op gebruiksvriendelijkheid en cliëntperspectief voor mensgerichte zorg. Ook ondersteunen we het monitoren van kwaliteitsindicatoren via toegankelijke dashboards en stuurinformatie, naadloos passend in bestaande systemen.

Heeft u nog vragen?

Of wilt u meer weten over hoe we samen kunnen werken aan het fundament van uw zorgorganisatie? Neem gerust contact met ons op! We vertellen u graag meer over onze bijdrage aan de optimalisatie van uw zorgprocessen. Wij geven een impuls aan uw zorg.

Sandra van der Linde
Business manager