1. Home
  2. Actueel
  3. Artikel
  4. Hoe ziet een audit eruit?

Hoe ziet een audit eruit?

30 mrt 2022

De IGJ bezoekt in ons land eens in de vier jaar alle zorginstellingen om ze te beoordelen op de kwaliteit van zorg. Dit heet in de volksmond een audit en deze bestaat uit een onaangekondigd bezoek aan een locatie, afdeling of team van een zorgorganisatie. De Impuls voor de Zorg verricht proefaudits waarbij we ook ‘onaangekondigd’ op bezoek komen: de raad van bestuur en/of een manager is hiervan wel op de hoogte.

Met een proefaudit krijgt u als zorgaanbieder een beeld van de kwaliteit van zorg die u op dit moment levert. U krijgt ook een beeld van uw ontwikkelpunten zonder dat u hoeft te wachten tot de IGJ op bezoek komt. Aan het einde van ons bezoek geven wij een terugkoppeling aan de medewerkers. Dit ervaren zij vaak als het meest leerzame deel van de audit. Binnen 14 dagen na de audit ontvangt u de rapportage en wij geven een toelichting of advies wanneer u dat wilt.

Elke zorgorganisatie is anders en daarom zijn ook de wensen voor audits anders. Wij bieden audits op maat aan. U kunt kiezen uit een volledige audit, een themagerichte audit of een abonnement, opleiding of advies. Wat zijn de verschillen?

Volledige audit (à la IGJ)

Bij een volledige audit voeren wij gesprekken met een leidinggevende of manager, SOG, afvaardiging paramedici, zorgmedewerkers en een afvaardiging van de cliëntenraad. We maken ook een rondgang op de locatie met oog op veiligheid en hygiëne en observeren in huiskamers of dagbestedingsruimtes (SOFI methode). Tot slot vragen we inzage in enkele zorgdossiers en documenten en stellen we aan het einde een rapportage op met onze bevindingen en aanbevelingen.

Themagerichte audit (deelaudit)

Bij een themagerichte audit focussen we op een thema, bijvoorbeeld Persoonsgerichte zorg of de Wet zorg en dwang. We voeren ook gesprekken met leidinggevende of manager en twee zorgmedewerkers en maken een rondgang door een deel van de instelling. Tot slot vragen we ook hier inzage in enkele dossiers en stellen we een rapportage op met onze bevindingen en aanbevelingen.

Abonnement, opleiding en advies

Als u bij ons een abonnement afneemt, verdelen wij enkele bezoeken over meerdere jaren. Zo krijgen audits een vaste plek in uw leer- en verbetercyclus en kunt u bouwen richting de toekomst. Onze begeleiding en advies bij de leer- en verbetercyclus bestaan uit een opleiding voor interne auditoren of het inrichten van de interne kwaliteitsprocessen.

 

Meer weten? Bel ons op 030- 200 3655.

Share This