Onlangs gaven wij een training voor gastheren en gastvrouwen bij een particuliere zorginstelling. Deze training ondersteunt medewerkers in het uitvoeren van hun werkzaamheden in de huiskamers. De directeur van deze locaties vond het belangrijk te investeren in deze groep omdat zij zo’n centrale rol hebben in de woning. De directeur trapte de training af en vertelde hoe belangrijk de deelnemers zijn voor het huis en dat werd zeer gewaardeerd.

Hoe pakken wij zo’n training aan?

De inhoud van de trainingen is altijd ongeveer gelijk maar wel op maat. Dit keer gingen we aan de slag met de volgende onderwerpen:

 • De positie van de gastheren en gastvrouwen als onderdeel van de teams
 • Persoonsgerichte zorg en omgang met dementie (onbegrepen gedrag)
 • Hoe is je professionele houding?
 • Hoe ervaar jij belevingsgerichte /persoonsgerichte zorg?
 • Hoe zet jij de bewoner centraal/ verplaatsen in een ander?
 • Professionele houding t.o.v. de bewoner, diens familie en tot je andere collega’s
 • Onderdeel van het team zijn: hoe verhoud je je tot je zorgcollega’s?
 • Wat doe je wel en wat doe je niet? Waar ligt de grens, ook in relatie tot jouw grens?

Het doel van de training is altijd de effectievere inzet van de gastheren en gastvrouwen. We geven ze meer handelingsperspectief, versterken hun positionering en onderlinge samenwerking en gaan in op het belang van goede communicatie. Het belangrijkste doel is om de medewerkers meer kennis, vaardigheden en inzicht te geven om hun taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. En onze ervaring is dat de training altijd een positieve impuls geeft aan de belevingsgerichte zorg voor de bewoners en dus: voor de kwaliteit van leven.

Wat zeggen de cursisten?

 1. Je krijgt meer kennis op bepaalde gebieden en je rol is duidelijker. Jij voelt je meer onderdeel van het team
 2. Het geeft veel meerwaarde om collega’s van andere locaties te ontmoeten en ervaringen te delen met elkaar: waar loop je tegenaan? Hoe doet een ander het?
 3. Fijn ook om met elkaar punten te verzamelen waar we tegenaan lopen en waar de organisatie mee verder kan. Dit geeft meer duidelijkheid en een eenduidige werkwijze
 4. Heel fijn dat de directeur bij de start en ook vaak tijdens de training het belang van onze rol benoemde. We voelden ons hierdoor gehoord en gezien!

Heeft uw organisatie ook behoefte aan een dergelijke training, wij maken altijd een training die past bij uw wensen. Zet ook uw gastvrouw/ huiskamermedewerker in hun kracht door bovenstaande training aan te bieden!

Ingrid van Olst

Heeft u nog vragen?

Of wilt u meer weten over hoe we samen kunnen werken aan het fundament van uw zorgorganisatie? Neem gerust contact met ons op! We vertellen u graag meer over onze bijdrage aan de optimalisatie van uw zorgprocessen. Wij geven een impuls aan uw zorg.

Sandra van der Linde
Business manager