1. Home
  2. Actueel
  3. Testimonials
  4. Herman Matheij, Futura zorg – Advies en coaching

Herman Matheij, Futura zorg – Advies en coaching

12 mei 2021

“Rob heeft een duidelijke stijl, waarmee de sense of urgence bij betrokkenen vergroot werd. Met zijn kwalificaties en ervaring is hij een ‘zwaargewicht’, maar ik vond het opvallend dat hij op alle niveaus kon schakelen en verbinden. Zo slaagde hij er in om alle betrokkenen mee te nemen in de verandertrajecten.”

Futura Zorg biedt persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp op basis van een persoonsgebonden budget (PGB). Daarmee kunnen de cliënten zelf hun zorg inkopen bij Futura Zorg. Futura Zorg heeft zes kleinschalige woonlocaties, verspreid over de provincies Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. Elke locatie wordt aangestuurd door een integraal verantwoordelijk locatiebeheerder en de overkoepelende leiding ligt bij Herman Matheij, directeur van Futura Zorg.

Goede zorg, wel verbeterpunten

Herman: “Ik was hier nog niet lang aan het roer en constateerde dat er op het dossier Kwaliteit van zorg onvoldoende vooruitgang was geboekt. Tijdens een eerder bezoek had de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gezien dat er sprake was van liefdevolle en respectvolle zorg, maar dat er diverse verbeterpunten waren. Om die reden konden we een vervolgbezoek van de IGJ  verwachten. De coronapandemie was weliswaar een verklaring voor een mogelijke vertraging van de verbeterresultaten maar ik wilde de kwaliteit van zorg op orde brengen tot minimaal het basisniveau van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Er was daarvoor werk aan de winkel!

Via onze locatiebeheerder Futura Oud-Beijerland kwam ik in aanraking met Rob Uijterwaal van De Impuls voor de Zorg en hij startte al snel daarna als adviseur bij Futura Zorg. Hij richtte zich vooral op advies en ondersteuning met betrekking tot IGJ-zaken op de locatie in Boskoop. Later sloot ook Francien Steunenberg aan, die zich bezighield met coaching en ondersteuning op de andere locaties, waarbij het accent op het ECD lag.”

Deskundig en laagdrempelig

Herman geeft aan dat beide adviseurs heel benaderbaar en deskundig op hun vakgebied zijn. Dat was ook nodig en hielp enorm. Herman: “Rob heeft een duidelijke stijl, waarmee de sense of urgence bij betrokkenen vergroot werd. Met zijn kwalificaties en ervaring is hij een ‘zwaargewicht’, maar ik vond het opvallend dat hij op alle niveaus kon schakelen en verbinden. Zo slaagde hij er in om alle betrokkenen mee te nemen in de verandertrajecten.”

Francien adviseerde en coachte medewerkers en locatiebeheerders op meerdere locaties. “Aanvankelijk moest een enkele locatiebeheerder wennen dat er iemand ‘in de keuken kwam’ kijken. De laagdrempelige en verbindende stijl van Francien maakten echter dat deze aanvankelijke koudwatervrees al snel over was. Francien is minder op de voorgrond, maar stelt de goede vragen, houdt vinger aan de pols en is kritisch waar nodig” volgens Herman.

Beloond met mooie resultaten

Op de vraag welke resultaten zijn gerealiseerd geeft Herman aan dat alle beoogde resultaten zijn behaald en bevestigd door IGJ. “Het is bijzonder te noemen dat er in vrij korte tijd grote aantoonbare vooruitgang is geboekt, bijvoorbeeld met betrekking tot de deskundigheid van medewerkers, methodisch werken en het ECD gebruik. Ook ziet de IGJ, net als wij zelf trouwens, dat er een verbetering is opgetreden als het gaat om de cultuur van continu leren en verbeteren. Waar ik ook heel blij mee ben zijn de verbindingen die gerealiseerd zijn binnen de organisatie. Ook voor mijzelf heeft het geholpen in het aanscherpen van denkbeelden.”

En nu verder….

Francien zal nog een vervolg geven met coaching van een locatiebeheerder en het verzorgen van scholingen aan EVV’ers. Herman: “Er is een mooie basis gelegd en daar mogen we trots op zijn. Nu is de stap van volhouden en doorontwikkelen. Ook gaan we aan de slag met het verbeteren van onze kwaliteit verbetercyclus. Ik merk dat het lastig is om overzicht te houden en te sturen als er zoveel verschillende rapporten, plannen en overzichten zijn. Op onze systematische en structurele sturing, de PDCA, daar kunnen en moeten we nog verbeterslagen maken. We zijn goed op weg, maar zijn er nog niet. We doen het samen!”

Share This