1. Home
  2. Actueel
  3. Testimonials
  4. Herma Hofmeijer, Prinsenstichting – Audits

Herma Hofmeijer, Prinsenstichting – Audits

22 jun 2021

“De reden voor het inzetten van audits van de Impuls voor de Zorg was onze wens om het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg te benutten als kader voor onze eigen kwaliteitsmonitoring. Aanleiding om daarvoor de Impuls voor de Zorg in te zetten, was een eerder bezoek van de IGJ aan één van onze locaties. De inspectie benut het Kwaliteitskader voor een kritische blik, die de Impuls voor de Zorg in de audits ook hanteert. Op die manier hoopten we te leren en verbeteren, ook om beter voorbereid te zijn op een volgend IGJ-bezoek.”

Door het uitbreken van de pandemie en de daaraan verbonden maatregelen moesten we al snel overgaan van live audits naar digitale audits. We zijn blij met de opgeleverde rapporten van de audits en onder de indruk van de hoeveelheid informatie die ook op deze manier en in korte tijd kon worden opgehaald. Het feit dat de audits digitaal waren, maakte eigenlijk nauwelijks verschil. Ik beveel De Impuls voor de Zorg graag aan als het gaat om audits met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Herma Hofmeijer
Prinsenstichting

Zomer 2021

Share This