1. Home
  2. Actueel
  3. Artikel
  4. Empowerment van zorgmedewerkers maakt het verschil!

Empowerment van zorgmedewerkers maakt het verschil!

21 feb 2023

To empower. Dit Engelse woord betekent letterlijk ‘iemand tot iets in staat stellen’. Het heeft alles te maken met kracht en zelfbewustzijn. Empowerment is een bewustwordingsproces, waarbij het gaat om mensen te stimuleren hun eigen kracht te vinden en die te activeren.

Mijn mensbeeld is dat iedere mens gelijk is en iedere functie eigen verantwoordelijkheden heeft, maar zeker ook dat niemand de baas is over een ander. Door medewerkers dat mee te geven, voelen ze zich bekrachtigd om voor hun eigen belang op te komen en waar nodig in gelijkwaardig gesprek te gaan met hun leidinggevende, directeur of bestuurder. Dit is het werk dat wij met plezier en energie elke keer weer uitvoeren bij onze opdrachtgevers.

Gebrek aan vertrouwen

Vaak treffen we bij een opdracht medewerkers aan die slecht gemotiveerd zijn. Ze hebben geen of nauwelijks vertrouwen in zichzelf en de leiding. Een burn-out ligt voor velen op de loer. Als gevolg hiervan is er veelal een (dreigend) hoog ziekteverzuim en een hoog personeelsverloop. Vaak zijn er daarnaast financiële overschrijdingen en staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.  Het gevolg voor de tevredenheid van medewerkers en cliënten laat zich raden.

Onlangs vroeg ik mij af waarom wij als interim managers van De Impuls voor de Zorg er vaak in slagen om medewerkers en organisaties weer in een positieve flow te krijgen? Wat doen wij nou anders, wat is onze succesfactor?

We maken als eerste altijd contact met de medewerkers en zorgen voor verbinding. We hebben oprechte belangstelling voor hen en hun problemen maar ook voor hun sterke punten. We maken afspraken over wat we wel en niet verwachten van ‘onze’ medewerkers. We stellen ook grenzen aan gedrag, bijvoorbeeld voor het gebruik van privé telefoons, te laat komen of rondom ziekte en verlof. Tegelijkertijd scheppen we duidelijkheid in de kernprocessen van de organisatie. We proberen steeds de grootste risico’s voor het primaire proces af te dekken. En ieder van ons doet dat op zijn eigen manier en vanuit een geheel eigen stijl maar de kern blijft hetzelfde.

De volgende stap is toewerken naar een krachtige startpositie waarmee het voor onze opvolger (en natuurlijk opdrachtgever) mogelijk is om hier vanuit tot ‘normaal’ leiderschap te komen.

Eigen positie innemen

Naast de eerder genoemde persoonlijke aandacht en betrokkenheid blijkt dat we nog één gemeenschappelijkheid in brengen tijdens onze opdrachten: we helpen en ondersteunen medewerkers bij het innemen van een eigen positie. We stimuleren hen om zich niet afhankelijk van leiding op te stellen. En om dat wat een leidinggevenden zegt en doet niet voor zoete koek aan te nemen. Kortom: we ‘empoweren’ de zorgmedewerkers.

We stimuleren hen om hun eigen kracht te vinden en die te activeren. Want zonder te generaliseren lijken juist de mensen die voor de zorg hebben gekozen zich sneller te voegen naar de wensen en opdrachten van anderen. Veel medewerkers in de zorg kenmerken zich door zorgend gedrag en zijn minder goed in voor zichzelf en de eigen belangen opkomen. Empowerment is dan ook juist voor deze groep erg op zijn plaats. En voor ons als team is het fantastisch om te merken dat we dit versterken en ondersteunen van de medewerker van nature in ons hebben en makkelijk uitdragen. En hoe fijn is het om dan te merken dat de zorgmedewerkers daar de vruchten van plukken!

Meer weten?

Rob Uijterwaal

Share This