1. Home
  2. Actueel
  3. Testimonials
  4. Dodo Cossee, Vecht en IJssel – Interim management

Dodo Cossee, Vecht en IJssel – Interim management

3 mei 2022

Vecht en IJssel biedt persoonsgerichte, professionele zorg voor (kwetsbare) ouderen in Utrecht, IJsselstein en de omliggende regio. Deze zorg wordt geboden aan mensen thuis en in vier gespecialiseerde, goed toegeruste zorg- en verpleeghuizen. Op de locatie Transwijk biedt Vecht en IJssel zorg aan diverse doelgroepen, waaronder somatiek en gerontopsychiatrie. We spreken Dodo Cossee, locatiemanager van Transwijk en Els Swart, die namens De Impuls voor de Zorg de rol van interim teamleider vervulde.

Gerontopsychiatrie op de kaart

Dodo: “Een van de speerpunten van de locatie Transwijk is de groei van de doelgroep gerontopsychiatrie. We zijn al goed op weg. Zo werken we samen met diverse ketenpartners en hebben we zelf al best wat ervaring met de zorg en begeleiding van deze doelgroep. We willen verdere stappen te zetten in die lijn. Dit, in combinatie met het wegvallen van enkele leidinggevenden, maakte dat ik ondersteuning zocht in de vorm van een ervaren interim teamleider.” Els vult aan: “Mijn opdracht was om de zorg voor deze doelgroep verder te professionaliseren. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de betrokken teams.”

Goed samenspel

Al doende bleek dat er eerst aan belangrijke voorwaarden gewerkt moest worden. Els: “De basis moest eerst beter op orde gebracht worden.” Dodo en Els pakten dit samen op. Dodo geeft aan dat zij met Els een ervaren teamleider kreeg die inzicht en overzicht had. Naast de professionele bagage bracht Els ook een passende stijl en aanpak mee. Dodo: “Els is een prettig mens. Zij kan verbinding maken op alle niveaus en dat geeft vertrouwen en rust. Het was heel fijn om met haar samen te werken.” Els bevestigt de prettige samenwerking: “Dodo is open minded en denkt in mogelijkheden; we zijn goed op elkaar ingespeeld.”

Kwaliteitsbewustzijn

De doelen en ambities zijn gedurende de opdracht bijgesteld en er zijn mooie resultaten behaald. Medewerkers zijn in positie gebracht, het kwaliteitsbewustzijn en -handelen is merkbaar verbeterd en veel werkprocessen zijn beter gestroomlijnd. Het team heeft meer dragende krachten en binnenkort start er een nieuwe teamleider. Dodo: “We hebben de huidige ontwikkel- en verbetermogelijkheden volgens mij goed benut. We mogen onze successen vieren.”

Waardering

Dodo vertelt dat Vecht en IJssel al eerder samenwerkte met De Impuls voor de Zorg. Zo werden er audits uit gevoerd op verschillende locaties. Dodo waardeert de korte lijnen en de wijze waarop er meegedacht wordt vanuit De Impuls voor de Zorg, voor en tijdens opdrachten.

Toekomst

Met de komst van de nieuwe teamleider in het vooruitzicht kan de opdracht van Els worden afgerond. Dodo gaat met deze teamleider, het team en andere betrokkenen, door op de ingezette lijn rondom kwaliteit van zorg, medewerkers in positie brengen en de doorontwikkeling van de afdeling gerontopsychiatrie.

Share This