1. Home
  2. Actueel
  3. Blog
  4. De interim manager: het schaap met de vijf poten?

De interim manager: het schaap met de vijf poten?

11 mei 2023

[door Ellen Sarr]

We worden regelmatig gevraagd om mee te denken bij tijdelijke uitval van een vaste manager. Soms ontstaat een situatie acuut en heeft een organisatie zich er niet op kunnen voorbereiden. Dit kan leiden tot een gat in de organisatiestructuur en het kan lastig zijn om deze plek tijdelijk op te vullen. Een interim-manager kan dan zorgen voor continuïteit in de dagelijkse gang van zaken.

Veel vaker is er sprake van een specifieke veranderopdracht met soms de focus intern om de basis (beter) op orde te brengen. En soms gaat het om een transitie die nodig is om in te spelen op een veranderende markt, nieuwe wet- en regelgeving of veranderende klantbehoeften. Een interim-manager kan worden ingezet om de veranderingen te implementeren en de organisatie te helpen zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

In andere gevallen worden onze interim-managers ingezet als overbrugging naar een andere situatie zoals een fusie of samenvoegen of opheffen van teams. Een interim-manager kan dan ondersteunen bij het integreren van de organisaties of teams en het creëren van een nieuwe, gezamenlijke organisatiestructuur.

Interim-management levert dus in veel situaties een waardevolle bijdrage aan projecten en organisaties. In alle gevallen is het wel zaak een interim-manager te zoeken die goed aansluit bij de specifieke situatie van de zorgorganisatie.

Als leidinggevende, manager of bestuurder in de ouderen- en gehandicaptenzorg heeft u ongetwijfeld ook te maken met veranderingen in uw organisatie. De theorie van Nohria en Beer (2000) biedt een mooie onderlegger voor de stijlen van interim-management. Zij onderscheiden vier stijlen: transformatief, ontwrichtend, cultureel en progressief. Elke stijl heeft zijn eigen kenmerken die passen bij specifieke situaties. In deze nieuwsbrief zetten we de stijlen op een rij.

 

Transformatieve stijl voor radicale veranderingen

  • Deze stijl is passend bij veranderingen die gericht zijn op de structuur, processen en/of cultuur van de organisatie. Het doel is om de organisatie klaar te maken voor de toekomst. De organisatie heeft te maken met uitdagingen zoals een dalende vraag of financiële problemen.
  • In de ouderen- en gehandicaptenzorg gebruiken wij deze stijl als er bijvoorbeeld sprake is van veranderende wet- en regelgeving of een nieuwe visie op zorg.

Ontwrichtende stijl voor herstel van balans

  • Deze stijl is passend als de organisatie in crisis verkeert. Dat kan gaan om een conflict tussen verschillende afdelingen of door een gebrek aan leiderschap.
  • In de ouderen- en gehandicaptenzorg gebruiken wij deze stijl als er sprake is van bijvoorbeeld een uitbraak van een infectieziekte of een onverwachte sterke toename van de vraag naar zorg.

Culturele stijl voor veranderen organisatiecultuur

  • Deze stijl is passend als de organisatie te maken heeft met cultuurproblemen. We zetten deze stijl in als er sprake is van een gebrek aan samenwerking tussen verschillende afdelingen, een slechte communicatie tussen medewerkers en leidinggevenden of een negatieve werkcultuur.

De progressieve stijl voor verbeteren prestaties

  • Deze stijl is passend als het gaat om meer opbouwende veranderingen. De organisatie presteert al goed maar er is nog ruimte voor verbetering. Wij gebruiken deze stijl als de organisatie bijvoorbeeld wil verbeteren op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg, cliënttevredenheid of medewerkerstevredenheid.

 

Uitgebreide intake

Welke stijl van interim-management het meest geschikt is voor uw organisatie hangt af van de specifieke uitdagingen waar uw organisatie voor staat. Bij onze intake nemen wij daarom uitgebreid de tijd om te bepalen welk vraagstuk er speelt en welke stijl het beste past in deze situatie. Dat vraagt ook om specifieke competenties en dat helpt in de zoektocht naar een passende interim-manager.

Medewerkers betrekken

Naast het kiezen van de juiste stijl van interim-management vraagt de communicatie binnen de organisatie ook aandacht. Het implementeren van veranderingen kan weerstand oproepen bij medewerkers. Het is daarom belangrijk om open en transparant te zijn over welke veranderingen er op komst zijn en wat de redenen zijn om dit te doen. Betrek medewerkers daarom in een vroeg stadium bij het veranderproces en geef ruimte om feedback te geven. Op die manier wordt de kans op een succesvolle verandering een stuk groter.

Eigen regie als einddoel

De inhuur van een interim-manager is slechts een tijdelijke oplossing. Het uiteindelijke doel is om uw organisatie onder eigen regie veranderingen door te kunnen laten voeren. Zo is het op elk moment mogelijk om de organisatie mee te laten bewegen met nieuwe uitdagingen. Door te investeren in de ontwikkeling en competenties van medewerkers en leiderschap binnen uw organisatie zorgt u ervoor dat de organisatie zelf in staat is om te veranderen en te groeien.

Share This