1. Home
  2. Actueel
  3. Artikel
  4. De audit Wet zorg en dwang

De audit Wet zorg en dwang

25 jan 2024

Er is veel te doen rond de Wet zorg en dwang. We merken dat veel organisaties het nog een uitdaging vinden hier goed mee om te gaan en/of onzeker zijn of ze de Wzd voldoende geïmplementeerd hebben. Daarom hebben we een speciale ‘audit Wzd’ ontwikkeld.

Wat houdt een Wzd-audit in?

Een Wzd-audit is gebaseerd op het Toetsingskader ‘Onvrijwillige zorg voor zorgaanbieders die onvrijwillige zorg verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening’ van september 2022.

De werkwijze bij een Wzd-audit is hetzelfde als een ‘gewone’ audit maar dan met de focus op onvrijwillige zorg. Er wordt ook op dezelfde drie thema’s getoetst: Persoonsgerichte zorg, Deskundige medewerker en Sturen op kwaliteit en veiligheid. De toets is dan volgens normen die gekoppeld zijn aan de Wzd.

Wat levert een Wzd-audit u op?

Met deze audit kunt u inzicht krijgen in hoe het er binnen uw organisatie voor staat in relatie tot de implementatie Wzd en waar nog aan gewerkt moet worden. Wij kunnen deze audit ook samen doen met een interne auditor zodat deze zelf meekijkt naar wat de stand van zaken is. Het toetsingskader is verwerkt in een vragenlijst/lijst met observatiepunten.

Na de audit wordt een uitgebreide rapportage gemaakt met niet alleen de verbeterpunten maar ook de positieve punten die tijdens de audit zijn geconstateerd. Van hieruit kunt u naar eigen wens verbeteringen doorvoeren.

Evaluatie na audit

Deze maand hadden we een evaluatie over een uitgevoerde audit. De organisatie was tevreden en gaf aan voldoende aanknopingspunten te hebben gekregen voor verbetering. Ons advies is altijd om voldoende tijd te nemen om te kijken hoe het goed gaat werken in de praktijk.

Wilt u ook weten hoe het binnen uw organisatie zit met de Wzd? Wij helpen u graag. Bel ons op 030 – 200 3655 en informeer naar de mogelijkheden.

Share This