1. Home
  2. Actueel
  3. Blog
  4. Controleren of vertrouwen geven? (blog)

Controleren of vertrouwen geven? (blog)

25 jan 2024

Wanneer ik als interim-manager aan een nieuwe opdracht begin, word ik al snel geconfronteerd met een oud en bekend dilemma: controleren of vertrouwen geven? Ik heb beperkte tijd, ik heb me gecommitteerd aan te behalen resultaten en ik moet dus ‘leveren’. Ik realiseer me dan altijd weer dat ik het niet alleen kan.

Tegelijkertijd vraag ik me af in hoeverre ik kan vertrouwen op de mensen aan wie ik leiding geef? Elke interim-manager kent dit gevoel en ook historisch is het een bekend gegeven. ‘Vertrouwen is goed, controle is beter’ zijn woorden die Lenin uitsprak in 1921 toen hij de KGB oprichtte… En Ronald Reagan gebruikte regelmatig het gezegde ‘Trust, but verify’.

Controle is geen vies woord

Zoals vaak ligt de oplossing van een dilemma in een mix van beide polen. Mijn uitgangspunt voor dit dilemma is er ook zo een. Een basishouding van vertrouwen in de mensen met wie ik werk en de controle zo dicht mogelijk bij het werk zelf organiseren. Controle is immers niet een ‘vies’ woord maar een noodzaak en daarom een wezenlijk onderdeel van de PDCA cyclus. Ik maak in het begrip controle onderscheid in drie vormen: autocontrole, teamcontrole en organisatiecontrole.

Evalueren klinkt aardiger

Autocontrole en Teamcontrole  betekent dat de uitvoerende medewerker en het team zelf het eigen handelen, werkwijze en resultaten evalueren. We spreken met elkaar af op welke punten en hoe. Daarmee bereiken we ook dat er draagvlak en eigenaarschap ontstaat. Immers: E = K x A . Het wordt pas effectief (E) als de resultaten (K) ook gedragen worden door degene die ze moeten bereiken (A, acceptatie).

Zie de afbeelding. We gebruiken het woord ‘evalueert’ omdat het zoveel aardiger klinkt dan ‘controleert’.

  • Autocontrole: de uitvoerende medewerker zelf evalueert (controleert) het eigen handelen, werkwijze en resultaten
  • Teamcontrole: de directe collega’s evalueren (controleren) elkaars handelen, werkwijze en resultaten
  • Organisatiecontrole: vanuit de organisatie dan wel het management vindt controle plaats. Dit zijn de bekende manieren waar ik in deze blog niet op inga

Verantwoordelijkheden verdelen met oog op het resultaat

Het is dan ook voor mij als interim-manager essentieel om snel met de medewerkers en de teams in gesprek te gaan. Enerzijds om mijn basishouding van vertrouwen te laten zien en te laten ervaren. En tegelijkertijd met elkaar te verkennen en af te spreken aan welke resultaten we gaan werken en hoe de verantwoordelijkheden daarin verdeeld zijn of worden.

Zo bouwen we gezamenlijk aan een fijne werkomgeving.

Rob Uijterwaal

Share This