Testimonials
  1. Home
  2. Actueel
  3. Testimonials

Amsta over ons interim management

Amsta is er voor iedere Amsterdammer Amsta biedt persoonsgerichte, professionele, praktische en liefdevolle zorg aan iedere Amsterdammer die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig heeft. Eén van haar 30 locaties is locatie is het Dr. Sarphatihuis, een eeuwenoud...

Rita Hunse, Saxenburgh – Onderzoek en advies

Saxenburgh is stevig verankerd in de regio Hardenberg, Coevorden, Ommen en Twenterand. De zorg binnen Saxenburgh bestaat uit ziekenhuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg en revalidatiezorg. De organisatie richt zich op kwetsbare ouderen, complexe problematiek en het...

Dodo Cossee, Vecht en IJssel – Interim management

Vecht en IJssel biedt persoonsgerichte, professionele zorg voor (kwetsbare) ouderen in Utrecht, IJsselstein en de omliggende regio. Deze zorg wordt geboden aan mensen thuis en in vier gespecialiseerde, goed toegeruste zorg- en verpleeghuizen. Op de locatie Transwijk...

Bea Koele, Hanzeheerd – Interim management

“Zeker op het gebied van het op orde brengen van de zorgdossiers en het sturen op kwaliteit van zorg binnen de teams is vooruitgang geboekt” Hanzeheerd biedt zorg en behandeling aan ouderen in Hattem, Heerde en omstreken. De ouderen die er wonen hebben lichamelijke...

Herma Hofmeijer, Prinsenstichting – Audits

"De reden voor het inzetten van audits van de Impuls voor de Zorg was onze wens om het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg te benutten als kader voor onze eigen kwaliteitsmonitoring. Aanleiding om daarvoor de Impuls voor de Zorg in te zetten, was een eerder bezoek van...

Herman Matheij, Futura zorg – Advies en coaching

“Rob heeft een duidelijke stijl, waarmee de sense of urgence bij betrokkenen vergroot werd. Met zijn kwalificaties en ervaring is hij een ‘zwaargewicht’, maar ik vond het opvallend dat hij op alle niveaus kon schakelen en verbinden. Zo slaagde hij er in om alle...