Artikel
  1. Home
  2. Actueel
  3. Artikel

Samen werken aan een mooie woon- en werkomgeving

De afgelopen periode hebben wij in het oosten van het land een onderzoek gedaan bij een organisatie waar zorgen zijn omtrent het personeel en de kwaliteit van de zorg. Het doel van het onderzoek was om de onderstroom helder te krijgen oftewel achterhalen wat de...

De audit Wet zorg en dwang

Er is veel te doen rond de Wet zorg en dwang. We merken dat veel organisaties het nog een uitdaging vinden hier goed mee om te gaan en/of onzeker zijn of ze de Wzd voldoende geïmplementeerd hebben. Daarom hebben we een speciale 'audit Wzd' ontwikkeld. Wat houdt een...

Nieuwe collega Pieter Bos per 1 december gestart

Pieter stelt zich voor: “Als manager heb ik bijna 23 jaar ervaring in de ouderenzorg, op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Mijn zorgavontuur startte als (oncologie)verpleegkundige in de palliatieve zorg wat zich vooral richt op kwaliteit van leven....

Van verzorgingshuis naar verpleeghuiszorg en netwerkzorg

U wilt goede en veilige zorg bieden, binnen de bestaande financiële, wettelijke en kwaliteitskaders. Het vraagt een behoorlijke investering om – in elke fase van de transitie – passende keuzes te maken om de organisatie toekomstbestendig te houden. Wij kunnen ondersteunen in dit proces.

Thuiszorg: andere inrichting, organisatie en aansturing nodig

De thuiszorg heeft in veel VVT organisaties niet altijd de aandacht gehad die nodig was. Dit terwijl deze zorg écht anders is dan de intramurale zorg en dus andere eisen stelt aan de inrichting, organisatie en aansturing. Wij kunnen ondersteunen bij het ‘vernieuwen’ van uw organisatie.

Basis op orde: zo pakken wij het aan

U wilt graag dat de kwaliteit van zorg (weer) op orde komt. Daarmee wilt u klachten, imagoschade of ontevredenheid van cliënten of medewerkers voorkomen of verminderen. Ook wilt u een ondertoezichtstelling van de IGJ voorkomen of opheffen.

Zorgorganisaties zijn altijd in beweging

De zorgwereld is continu in beweging: er is altijd wel iets dat verandert of geïmplementeerd moet worden. Daarbij is er vaak verloop van managers en zorgmedewerkers. Dat vraagt van zorgmedewerkers om zich iedere keer opnieuw te verhouden tot de verandering: wat...

Amsta over ons interim management

Amsta is er voor iedere Amsterdammer Amsta biedt persoonsgerichte, professionele, praktische en liefdevolle zorg aan iedere Amsterdammer die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig heeft. Eén van haar 30 locaties is locatie is het Dr. Sarphatihuis, een eeuwenoud...

Waarderend auditen… Trend of blijvertje?

De kwaliteit en veiligheid voor cliënten staan steeds vaker in het voetlicht. En dat is goed. De audit is de bekendste manier om een beeld te krijgen van hoe het is gesteld met de kwaliteit, ook in de zorgsector. Veel (zorg)organisaties voeren zelf interne audits uit....

Hoe ziet een audit eruit?

De IGJ bezoekt in ons land eens in de vier jaar alle zorginstellingen om ze te beoordelen op de kwaliteit van zorg. Dit heet in de volksmond een audit en deze bestaat uit een onaangekondigd bezoek aan een locatie, afdeling of team van een zorgorganisatie. De Impuls...

Next level Zorg in de Wijk

Met het oog op de toekomst staat de extramurale zorg, en vooral de Wijkverpleging (soms als onderdeel van VVT-aanbieders) volop in de schijnwerpers. En terecht! Om de zorg betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden voor ons allemaal, moet het thuis gaan gebeuren: next...

Eigen behandeldienst of toch inhuren?

De complexiteit van de zorg neemt toe en dat zien we ook terug in de woonzorgcentra en verpleeghuizen. Veel ouderenzorgorganisatie zijn dan ook in de transitie van traditionele woonzorg naar verpleeghuiszorg. Daar hoort de inzet van behandelaren bij, omdat de...