Actueel
  1. Home
  2. Actueel

Controleren of vertrouwen geven? (blog)

Wanneer ik als interim-manager aan een nieuwe opdracht begin, word ik al snel geconfronteerd met een oud en bekend dilemma: controleren of vertrouwen geven? Ik heb beperkte tijd, ik heb me gecommitteerd aan te behalen resultaten en ik moet dus ‘leveren’. Ik realiseer...

Samen werken aan een mooie woon- en werkomgeving

De afgelopen periode hebben wij in het oosten van het land een onderzoek gedaan bij een organisatie waar zorgen zijn omtrent het personeel en de kwaliteit van de zorg. Het doel van het onderzoek was om de onderstroom helder te krijgen oftewel achterhalen wat de...

De audit Wet zorg en dwang

Er is veel te doen rond de Wet zorg en dwang. We merken dat veel organisaties het nog een uitdaging vinden hier goed mee om te gaan en/of onzeker zijn of ze de Wzd voldoende geïmplementeerd hebben. Daarom hebben we een speciale 'audit Wzd' ontwikkeld. Wat houdt een...

Nieuwe collega Pieter Bos per 1 december gestart

Pieter stelt zich voor: “Als manager heb ik bijna 23 jaar ervaring in de ouderenzorg, op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Mijn zorgavontuur startte als (oncologie)verpleegkundige in de palliatieve zorg wat zich vooral richt op kwaliteit van leven....

Van verzorgingshuis naar verpleeghuiszorg en netwerkzorg

U wilt goede en veilige zorg bieden, binnen de bestaande financiële, wettelijke en kwaliteitskaders. Het vraagt een behoorlijke investering om – in elke fase van de transitie – passende keuzes te maken om de organisatie toekomstbestendig te houden. Wij kunnen ondersteunen in dit proces.

Thuiszorg: andere inrichting, organisatie en aansturing nodig

De thuiszorg heeft in veel VVT organisaties niet altijd de aandacht gehad die nodig was. Dit terwijl deze zorg écht anders is dan de intramurale zorg en dus andere eisen stelt aan de inrichting, organisatie en aansturing. Wij kunnen ondersteunen bij het ‘vernieuwen’ van uw organisatie.

Basis op orde: zo pakken wij het aan

U wilt graag dat de kwaliteit van zorg (weer) op orde komt. Daarmee wilt u klachten, imagoschade of ontevredenheid van cliënten of medewerkers voorkomen of verminderen. Ook wilt u een ondertoezichtstelling van de IGJ voorkomen of opheffen.

De interim manager: het schaap met de vijf poten?

[door Ellen Sarr] We worden regelmatig gevraagd om mee te denken bij tijdelijke uitval van een vaste manager. Soms ontstaat een situatie acuut en heeft een organisatie zich er niet op kunnen voorbereiden. Dit kan leiden tot een gat in de organisatiestructuur en het...

Onze nieuwe adviseur heet Ingrid Timmer

Sinds 1 januari 2023 ben ik, Ingrid Timmer, begonnen bij De Impuls voor de Zorg als adviseur. Het begon allemaal met de gedachte: Hoe kan ik goede kwalitatieve zorg behouden en bewaken, met alle ontwikkelingen in de zorg? Dat is toch waar we allemaal naar streven? Wat...

Fijne feestdagen!

Tijd voor dierbaren en bezinning Het nieuwe jaar staat alweer voor de deur. Eerst komt december nog met alle drukte rond de feestdagen. We hopen dat jullie ondanks deze – ongetwijfeld – roerige periode in jullie organisatie toch nog wat tijd overhouden voor vrienden...

Terugblik 2022

Het afgelopen jaar hebben wij weer veel bijzondere momenten gekend. Wij verwelkomden alweer de 4e groep deelnemers aan de open inschrijving van onze opleiding Verpleegkundig kwaliteitscoach. Ook onze in-company trainingen namen een grote vlucht en we zijn vorige maand...

Zorgorganisaties zijn altijd in beweging

De zorgwereld is continu in beweging: er is altijd wel iets dat verandert of geïmplementeerd moet worden. Daarbij is er vaak verloop van managers en zorgmedewerkers. Dat vraagt van zorgmedewerkers om zich iedere keer opnieuw te verhouden tot de verandering: wat...

Amsta over ons interim management

Amsta is er voor iedere Amsterdammer Amsta biedt persoonsgerichte, professionele, praktische en liefdevolle zorg aan iedere Amsterdammer die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig heeft. Eén van haar 30 locaties is locatie is het Dr. Sarphatihuis, een eeuwenoud...

Nieuwe collega Diana Menninga

Diana stelt zich voor: "Sinds 1 november maak ik als adviseur deel uit van het team van De Impuls voor de Zorg. In Nederland staan we voor een mooie uitdaging om kennis, kunde en kwaliteit van zorg te behouden en bewaken. Aan deze uitdaging draag ik graag mijn...

Waarderend auditen, wat is dat?

Waarderend auditen betekent dat je focust op wat er goed gaat, waar medewerkers trots op zijn. En in dialoog met medewerkers kijkt naar werkprocessen met de focus op wat er goed gaat. Hier krijgen medewerkers energie van en verlopen auditgesprekken open en respectvol....

Waarderend auditen… Trend of blijvertje?

De kwaliteit en veiligheid voor cliënten staan steeds vaker in het voetlicht. En dat is goed. De audit is de bekendste manier om een beeld te krijgen van hoe het is gesteld met de kwaliteit, ook in de zorgsector. Veel (zorg)organisaties voeren zelf interne audits uit....

Rita Hunse, Saxenburgh – Onderzoek en advies

Saxenburgh is stevig verankerd in de regio Hardenberg, Coevorden, Ommen en Twenterand. De zorg binnen Saxenburgh bestaat uit ziekenhuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg en revalidatiezorg. De organisatie richt zich op kwetsbare ouderen, complexe problematiek en het...