1. Home
  2. Actueel
  3. Testimonials
  4. Bea Koele, Hanzeheerd – Interim management
Bea Koele

Bea Koele, Hanzeheerd – Interim management

3 mei 2022

“Zeker op het gebied van het op orde brengen van de zorgdossiers en het sturen op kwaliteit van zorg binnen de teams is vooruitgang geboekt”

Hanzeheerd biedt zorg en behandeling aan ouderen in Hattem, Heerde en omstreken. De ouderen die er wonen hebben lichamelijke beperkingen en/of lijden aan een vorm van dementie. De organisatie biedt zowel intra- als extramurale diensten en zorg. Kwaliteit, gastvrijheid en een veilig en prettig leefklimaat staan bij Hanzeheerd hoog in het vaandel. Hanzeheerd zit in een fusietraject met Woonzorgconcern IJsselheem, ook een ouderenzorgorganisatie. Bea Koele kijkt terug op de opdracht; zij is als transitiemanager betrokken bij het fusietraject. Ingrid is langere tijd werkzaam geweest als interim teammanager bij Hanzeheerd. Zij heeft inmiddels haar opdracht daar afgerond.

Rust en duidelijkheid

Bea is gedurende het traject betrokken geraakt. Zij benoemt de hands-on mentaliteit van Ingrid: “Ingrid stapt overal met enthousiasme en daadkracht in. Juist in deze periode waarin er veel wisselingen en veranderingen in de organisaties waren, was het heel fijn dat Ingrid continuïteit kon bieden. Zij kende Hanzeheerd inmiddels goed en dat bracht rust en duidelijkheid. Wat betreft resultaten zijn er naar mijn idee in de ontwikkeling van de teams wel stapjes gezet. Zeker op het gebied van het op orde brengen van de zorgdossiers en het sturen op kwaliteit van zorg binnen de teams is vooruitgang geboekt.”

Continuïteit

Ingrid bood continuïteit in aanwezigheid voor de teams. Bea vertelt: “Ingrid hield het doel voor ogen van wat vanuit het transitieplan moest gebeuren.” Ingrid heeft gemerkt dat een opdracht in zo’n veranderende context inderdaad best veel kan vragen.

Harmonisatie

De fusie van Hanzeheerd en IJsselheem is nog in volle gang. Bea: “Bij de harmonisatie van werkprocessen is IJsselheem het vertrekpunt. Het vraagt veel tijd en inzet om op vergelijkbare manier te gaan werken in beide organisaties. We zijn op weg, maar nog niet klaar. Er is een mooi begin gemaakt maar er is nog veel te doen, te leren en te ontwikkelen.”

Share This