Basis op orde

Veel ouderen- of gehandicaptenzorgorganisaties hebben te maken met (dreigende) problemen met de kwaliteit van zorg. Dit uit zich meestal in klachten, (bijna) incidenten, eigen waarneming van de leidinggevende of medewerkers of kritische signalen vanuit een audit of inspectiebezoek. Het kan ook zijn dat de bedrijfsvoering onder druk staat. Met name inhuur van flexibel personeel (PNIL) kan de uitgaven opstuwen. Of de inkomsten blijven achter door verminderde instroom of (te) lage tarieven.

En uw belangrijkste kracht, uw personeel, kan dan weglopen of zich ziek melden en dan staat het primaire zorgproces direct onder druk. In al die gevallen is een interim-manager met een verbeteropdracht een goede investering.

Onze aanpak

Onze interim-managers zetten in op duurzame verbetering en ze leggen de focus op continu leren en ontwikkelen. Ze zorgen dat de organisatie verder kan met de ingezette werkwijze, ook na hun vertrek. We starten met het verzamelen en analyseren van informatie. Deze bevindingen delen we met de opdrachtgever en stemmen af over een plan van aanpak met duidelijke prioriteiten. We doen dit in continue samenwerking met relevante betrokkenen binnen de organisatie. We maken gebruik van wat al goed gaat en creëren randvoorwaarden of passende steunstructuren voor verbetering van de kwaliteit van zorg, personeel of bedrijfsvoering.

Het primaire proces is altijd het uitgangspunt van ons werk. En de inzet is gericht op het versterken van draagvlak en betrokkenheid van medewerkers. Duurzame veranderingen realiseer je het best als je het samen doet!

De voordelen

  • Zeer deskundig en ervaren interim-managers
  • Ruime ervaring met de sector, geldende kwaliteitskaders en wet- en regelgeving
  • We nemen het primaire proces in uw organisatie als uitgangspunt
  • Aanpak is integraal, planmatig en resultaatgericht
  • Uitgangspunt is E =K x A
    De effectiviteit ( E) van een interventie is afhankelijk van de kwaliteit ervan (K) én de acceptatie (A). Daarom nemen we mensen altijd mee in de verandering/ verbetering. Zo blijven ze betrokken blijven en zijn ze meer bereid hun eigen aandeel van de verandering te pakken.
  • Alle interventies zijn gericht op duurzame resultaten
  • Inzet op continuïteit door middel van een gefaseerde afbouw en vloeiende overdracht na afronding van de opdracht