1. Home
 2. Actueel
 3. Artikel
 4. Basis op orde: zo pakken wij het aan

Basis op orde: zo pakken wij het aan

2 jun 2023

Veel ouderen- of gehandicaptenzorgorganisaties hebben te maken met (dreigende) problemen met de kwaliteit van zorg. Als de kwaliteit van zorg niet op orde is, blijkt dit bijvoorbeeld uit klachten, (bijna) incidenten, eigen waarneming van leidinggevende of medewerkers. Ook kan vanuit een interne audit of een inspectiebezoek naar voren zijn gekomen dat er tekortkomingen zijn op het gebied van kwaliteit of veiligheid van zorg. In zo’n geval kan een interim-manager met een verbeteropdracht een passende oplossing zijn.

De uitdagingen waar u voor staat

U wilt graag dat de kwaliteit van zorg (weer) op orde komt. Daarmee wilt u klachten, imagoschade of ontevredenheid van cliënten of medewerkers voorkomen of verminderen. Ook wilt u een ondertoezichtstelling van de IGJ voorkomen of opheffen.

Onze pluspunten

 • Wij hebben een groot aantal zorgorganisaties (VVT/ VG) ondersteund om de kwaliteit van zorg weer op orde te krijgen. Bij veel organisaties kon een ondertoezichtstelling voorkomen worden. Bij andere organisaties werd – mede dankzij onze interventies – een ondertoezichtstelling opgeheven.
 • Wij nemen de cliënt en het primaire proces als uitgangspunt voor denken en doen, hebben een integrale kijk en aanpak en ruime ervaring met de sector, kwaliteitskaders en wet- en regelgeving.

Wat wij kunnen bijdragen

 • Wij ondersteunen met planmatig toewerken naar het (weer) op orde brengen van de kwaliteit van zorg. Dat kan via een interim- op projectmanagementrol, gekoppeld aan een veranderopdracht.
 • Wij zorgen dat er weer rust en structuur op de afdeling of locatie komen en werken planmatig – samen met alle betrokkenen- naar het verbeteren en versterken van de kwaliteit van zorg.
 • We werken vanuit de gedachte van duurzame continu leren en ontwikkelen.
 • Wij zorgen dat de organisatie verder kan met de ingezette werkwijze, ook na vertrek van onze adviseur of interim-manager.

Hoe we het aanpakken

 • Uitvoeren 0-meting volgens normen van het geldende toetsingskader
 • Opstellen van en sturen met resultaatgericht verbeterregister
 • Realiseren randvoorwaarden
 • Instellen passende (overleg)structuren
 • Optimaliseren werkprocessen met primair proces als uitgangspunt
 • Versterken posities dragende krachten in teams
 • Coachen en begeleiden van medewerkers en teams in het veranderproces

Meer informatie of contact?

We staan u graag te woord!

Share This