1. Home
  2. Actueel
  3. Testimonials
  4. Barbara Versteegen, IJsselheem – Interim Management

Barbara Versteegen, IJsselheem – Interim Management

7 okt 2022

IJsselheem biedt persoonsgerichte, professionele zorg voor (kwetsbare) ouderen in de regio’s Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, Heerde en Hattem. Een van de woonzorglocaties is De Vijverhof. De zorgappartementen van De Vijverhof zijn bestemd voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en beschikken over een zorgindicatie PG en/ of somatiek. We spreken Barbara Versteegen en Ingrid van Olst. Barbara is als directeur Wonen en Leven verantwoordelijk voor de aansturing van de intramurale locaties binnen IJsselheem. Ingrid is in de afronding van een opdracht als interim locatieregisseur voor de locatie Vijverhof.

Rust, Reinheid, Regelmaat

Bij IJsselheem wordt sinds 2021 gewerkt met locatieregisseurs. Met deze functie wordt beoogd eigenaarschap en deskundigheid zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen. Daarnaast is de inzet om de betrokkenheid en professionaliteit van de medewerkers te versterken. Barbara: Voor de Vijverhof waren wij op zoek naar een ervaren regisseur. Met de aanstelling van Ingrid als interim locatieregisseur werd continuïteit gewaarborgd. De focus lag voor ons op Rust, Reinheid en Regelmaat, als basis voor verder leren en ontwikkelen.” Ingrid vult aan: “Veel medewerkers wilden wel, maar hadden wel behoefte aan houvast, duidelijkheid en waardering. Omdat ik er maar een korte periode zou zijn, heb ik gekozen om samen met Barbara een aantal specifieke aandachtspunten te formuleren. Als basis hiervoor heb ik een analyse uitgevoerd. Als interimmer zie en hoor je veel, maar om echt bij te kunnen dragen is het belangrijk focus te houden.”

Niet loslaten

Barbara vertelt: “Er is binnen IJsselheem veel gaande. Dan is het gemakkelijk om veel of te veel tegelijk aan te pakken. Bij Ingrid zag ik dat ze letterlijk en figuurlijk zichtbaar was. Datgene wat we hadden afgesproken pakte ze op en ze volgde het ook daadwerkelijk op. Ze liet niet los, en dat was heel goed voor het vertrouwen binnen het team. Zo ervaarden medewerkers dat er in hen geïnvesteerd werd en dat er ook dingen voor elkaar kwamen. Ik hoor terug dat medewerkers echt een nieuwe inspiratie ervaren.” Ingrid: “Naast het werken aan zorginhoudelijke zaken, structuren en processen, heb ik budget gekregen en hebben we samen met de medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers de centrale hal opgeknapt. Dat was iets wat al langere tijd ‘hing’ en frustratie gaf. Door met betrokkenen die hal mooi te maken, merkten medewerkers dat het wél kan lukken als je volhoudt.”

Barbara is erg te spreken over de voortvarendheid en het doorzettingsvermogen van Ingrid: “Het was fijn om zo’n regisseur te hebben die het inzicht en overzicht heeft. Ingrid schakelde met alle betrokkenen, van zorg, tot behandelaren, collega’s van de keuken en welzijn. Zo bracht ze veel samen.”

Door blijven ontwikkelen

De inspectie kwam tijdens deze opdracht op bezoek bij De Vijverhof. Barbara: “We hebben goed kunnen laten zien waar we stonden en welke initiatieven we genomen hebben om duurzaam leren en ontwikkelen te ondersteunen. De ervaring van Ingrid met dit soort bezoeken en vooral de opvolging daarvan was heel helpend.” Ingrid geeft aan dat het belangrijk is om aandacht te blijven geven aan de verbeterpunten: “We hebben een mooi begin gemaakt, maar we weten ook dat het allemaal nog kwetsbaar is. Om resultaten te borgen en verder door te ontwikkelen, is er tijd, aandacht en energie nodig. Het is fijn dat er een warme overdracht met mijn opvolger is. Dat draagt bij aan de continuïteit.”

Share This