Onze aanpak

Een audit á la IGJ bestaat uit een (onaangekondigd) bezoek door onze auditoren. Zij spreken verschillende medewerkers en cliënten/vertegenwoordigers en observeren op gestructureerde wijze. Daarnaast doen de auditoren een documentonderzoek en beoordelen ze zorg- en behandeldossiers.

Onze auditoren beoordelen op basis van dit uitgebreide onderzoek de kwaliteit en veiligheid van zorg van jouw organisatie. Zij nemen betrokken medewerkers al doende en na afloop mee, zodat zij hier direct van kunnen leren.

Binnen twee weken ontvang je een duidelijke rapportage met de bevindingen en eventueel ook adviezen. Audits op deelgebieden zijn ook mogelijk.

De voordelen

  • De audit wordt uitgevoerd door betrokken, ervaren en onafhankelijke auditoren.
  • De locatie en/of de teams worden op waarderende en inspirerende wijze getoetst.
  • Het accent ligt op leren, verbeteren en ontwikkelen.
  • Toetsing aan de hand van geldende wet- en regelgeving en relevante kwaliteitskaders.
  • Mondelinge terugkoppeling op de auditdag zelf in de vorm van waarderende feedback aan alle betrokkenen.
  • Inzicht in wat goed gaat en waar je mee de slag kunt als het gaat om kwaliteit van zorg.
  • Heldere en volledige rapportage, conform inspectierapporten.