1. Home
  2. Actueel
  3. Testimonials
  4. Amsta over ons interim management

Amsta over ons interim management

25 nov 2022

Amsta is er voor iedere Amsterdammer

Amsta biedt persoonsgerichte, professionele, praktische en liefdevolle zorg aan iedere Amsterdammer die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig heeft. Eén van haar 30 locaties is locatie is het Dr. Sarphatihuis, een eeuwenoud monumentaal pand in de buurt van Artis in hartje Amsterdam.

Ontwikkelen Expertisecentrum voor Dementie en zeer ernstig probleemgedrag

Amsta ontwikkelt in het Sarphatihuis een nieuw Expertisecentrum Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag. Want Amsta omarmt iedereen ongeacht geaardheid, cultuur, religie of levensbeschouwing. Bewoners kunnen hier samen leven op een manier die past bij hun verleden, gewoontes, thuissituatie en geaardheid.

Naar aanleiding hiervan spreken we met Anne-Marie Jansen, klantgroepmanager ‘Leven in een kleine groep’. Zij is net terug van een wandelvakantie en kijkt met een frisse blik naar het werk. Karima el Makhloufi sluit ook aan. Zij heeft vanuit De Impuls voor de Zorg de rol van interim Clustermanager op afdeling Oostenburg in het Sarphatihuis vervuld.

Anne Marie: “In de verpleeghuiswereld is de zorg voor deze doelgroep heel pittig. Ze vormen een kleinere groep in verpleeghuizen met een complexe zorgvraag die gewone dementieafdelingen niet altijd kunnen bieden. Wij willen er zijn voor deze mensen. Het werk is ontzettend waardevol omdat het ons vaak lukt om het ernstige probleemgedrag te stabiliseren of verminderen, door heel goed te kijken en luisteren naar onze bewoners.

We zetten daarom alle zeilen bij om in onze regio expert te worden.  De basis rond de adl-zorg was al aanwezig, maar nog niet voldoende specifiek voor deze complexe doelgroep. Door het vertrek van een eerdere manager zochten we iemand die de ingezette lijn kon vervolgen, versterken en borgen. Karima heeft die rol prima ingevuld.”

Rust, reinheid en regelmaat

De afdeling heeft een pittige tijd achter de rug door wisselingen in management en tekort aan vaste medewerkers. De kwaliteit van zorg was op orde maar het vertrouwen en de rust moest weer terugkeren in het team. Anne-Marie: “Karima ontpopte zich snel tot een leider die zich ontfermt over het zorgteam en ze sloot direct aan bij het (multidisciplinaire) kernteam. Dit gaf rust en vertrouwen binnen het team en in de samenwerking onderling, ook richting de andere disciplines. De complexe zorgverlening vergt veel van de medewerkers en alleen samen bouw je aan kennis en goede ervaringen. Dan word je een hecht team. Dit is een voorwaarde voor passende zorg voor de doelgroep maar ook zeker als je een expertisecentrum wil zijn.”

Bijzondere doelgroep die het werk prachtig maakt

Zoals bij zoveel zorgorganisaties blijft de zomerperiode een heikel punt. Door onderbezetting konden niet alle bedden worden bezet. Karima: “Samen hebben we toen nagedacht over een ‘integere wervingsstrategie’. Hoewel de doelgroep pittig is, is het juist daarom geen saaie boel en moet je stevig in je schoenen staan. Maar je krijgt er veel voor terug. Dit maakt het werk prachtig!

Anne-Marie vervolgt: “Overall kunnen we stellen dat de inzet van Karima zeer waardevol is geweest. Ze werkte met zichtbaar plezier en heeft een positieve impuls gegeven aan de afdeling. We zien dat het vertrouwen groeit en dat komt werkplezier en kwaliteit ten goede. En dat merken ook de familie en zorgpartners. De zorgmedewerkers die zich verder willen verdiepen in deze bijzondere doelgroep, vinden het een ervaring voor het leven. En dat voelt de cliënt die zijn oude dag in rust wil doorbrengen.”

En verder?

Gedurende de afgelopen maanden zijn er stappen gezet als het gaat om rust, vertrouwen en structuur. De basis van de afdeling is voldoende ‘op orde’, waardoor een andere manager de aansturing van deze afdeling er bij kan doen. En Karima? Zij komt nog een keer terug voor het begeleiden van een audit op afdeling Oostenburg. Zo komt de cirkel mooi rond!

 

Share This