Alle testimonials
  1. Home
  2. Alle testimonials
Rianne Stam over het project Transitie wijkverpleging

Rianne Stam over het project Transitie wijkverpleging

Stichting Zorggroep De Vechtstreek (SZDV) is een kleinere regionale, maar belangrijke zorgaanbieder in de gemeente Stichtse Vecht. Vanuit drie dorpskernen: Breukelen, Kockengen en Loenen aan de Vecht biedt de organisatie wijkverpleging, dagbesteding, begeleiding,...

Amsta over ons interim management

Amsta over ons interim management

Amsta is er voor iedere Amsterdammer Amsta biedt persoonsgerichte, professionele, praktische en liefdevolle zorg aan iedere Amsterdammer die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig heeft. Eén van haar 30 locaties is locatie is het Dr. Sarphatihuis, een eeuwenoud...

Rita Hunse, Saxenburgh – Onderzoek en advies

Rita Hunse, Saxenburgh – Onderzoek en advies

Saxenburgh is stevig verankerd in de regio Hardenberg, Coevorden, Ommen en Twenterand. De zorg binnen Saxenburgh bestaat uit ziekenhuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg en revalidatiezorg. De organisatie richt zich op kwetsbare ouderen, complexe problematiek en het...

Barbara Versteegen, IJsselheem – Interim Management

Barbara Versteegen, IJsselheem – Interim Management

IJsselheem biedt persoonsgerichte, professionele zorg voor (kwetsbare) ouderen in de regio's Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, Heerde en Hattem. Een van de woonzorglocaties is De Vijverhof. De zorgappartementen van De Vijverhof zijn bestemd voor ouderen die niet meer...

Cindy Alofsen, Hartekamp Groep – Training interne auditoren

Cindy Alofsen, Hartekamp Groep – Training interne auditoren

“Zelf heb ik ervaren dat het voeren van gesprekken bij een audit heel anders is dan het voeren van ‘gewone’ onderzoekende gesprekken in de zorg. We hebben ook veel praktische handvatten gekregen die helpen bij het opzetten van de auditstructuur, het draaiboek en de...

Dodo Cossee, Vecht en IJssel – Interim management

Dodo Cossee, Vecht en IJssel – Interim management

Vecht en IJssel biedt persoonsgerichte, professionele zorg voor (kwetsbare) ouderen in Utrecht, IJsselstein en de omliggende regio. Deze zorg wordt geboden aan mensen thuis en in vier gespecialiseerde, goed toegeruste zorg- en verpleeghuizen. Op de locatie Transwijk...

Bea Koele, Hanzeheerd – Interim management

Bea Koele, Hanzeheerd – Interim management

“Zeker op het gebied van het op orde brengen van de zorgdossiers en het sturen op kwaliteit van zorg binnen de teams is vooruitgang geboekt” Hanzeheerd biedt zorg en behandeling aan ouderen in Hattem, Heerde en omstreken. De ouderen die er wonen hebben lichamelijke...

Marian van Heerebeek, Robert Coppes stichting – Onderzoek en advies

Marian van Heerebeek, Robert Coppes stichting – Onderzoek en advies

Performance woonlocatie, november/december 2021 "De bevindingen van Rob kwamen overeen met het beeld dat we zelf hadden. Ik kende zelf de aanpak met een mini-audit niet. Daarover was ik blij verrast. Met een kruisjeslijst werd in een oogopslag duidelijk wat goed ging...

Herma Hofmeijer, Prinsenstichting – Audits

Herma Hofmeijer, Prinsenstichting – Audits

"De reden voor het inzetten van audits van de Impuls voor de Zorg was onze wens om het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg te benutten als kader voor onze eigen kwaliteitsmonitoring. Aanleiding om daarvoor de Impuls voor de Zorg in te zetten, was een eerder bezoek van...

Herman Matheij, Futura zorg – Advies en coaching

Herman Matheij, Futura zorg – Advies en coaching

“Rob heeft een duidelijke stijl, waarmee de sense of urgence bij betrokkenen vergroot werd. Met zijn kwalificaties en ervaring is hij een ‘zwaargewicht’, maar ik vond het opvallend dat hij op alle niveaus kon schakelen en verbinden. Zo slaagde hij er in om alle...