Opleiding Interne auditor
 1. Home
 2. Academy
 3. Opleiding Interne auditor

Integreer kwaliteitsmetingen in uw beleid

In veel zorgorganisaties worden interne audits uitgevoerd. Vaak gebeurt dit op deelgebieden, zoals medicatieveiligheid, hygiëne of dossiervoering. Kwaliteit van zorg is echter meer dan de optelsom van deze losse onderdelen. Kwaliteitskaders bieden houvast voor het toetsen van kwaliteit. En het vraagt specifieke competenties van interne auditoren om ‘met de bril van de kwaliteitskaders’ te kunnen toetsen. Zeker als het gaat om waarderend auditen!

Resultaat

In de opleiding ‘interne auditor’ van De Impuls voor de Zorg leren kwaliteitsmedewerkers en andere interne auditoren alle facetten van de audit zodat zij zelf audits kunnen organiseren en uitvoeren. Naast aandacht voor de kwaliteitskaders staan we stil bij waarderend auditen. Wat gaat goed en waar zitten mogelijkheden voor verbeteren en ontwikkelen? De auditoren leren zo verder kijken dan ‘kruisjes zetten’. Ze krijgen handvatten voor gericht observeren, gesprekken voeren en dossieronderzoek uitvoeren om zo ‘waarderende audits’ te kunnen uitvoeren.

Doelgroep

 • Interne auditoren en staffunctionarissen kwaliteit
 • Werkzaam in de ouderenzorg (VVT) of gehandicaptenzorg (VG)

Inhoud

Deze training bestaat uit theorie, ervarings- en praktijkopdrachten, intervisie en een terugkombijeenkomst. Deelnemers starten met een voorbereidende opdracht, gevolgd door 4 scholingsdagdelen en wordt verzorgd door ervaren docenten en auditoren. Voor het oefenen van gespreks- en observatievaardigheden zetten we een trainingsacteur in.

We kunnen deze training aanpassen aan uw specifieke situatie.

Praktische informatie

Deze opleiding wordt alleen in-company aangeboden.

 • 3 dagdelen verspreid over 3 maanden
 • Vanaf 6 deelnemers (maximaal 12)
 • Prijs op aanvraag

 

Programma

Dag 1
 • Kwaliteit en kwaliteitsmanagement
 • Doel en opzet van interne audits
 • Organisatie van interne audits
 • Persoonlijke effectiviteit
Dag 2 (dagdeel)
 • Oefenen van gespreks- en observatievaardigheden m.b.v. een trainingsacteur
Praktijkopdracht – Uitvoeren (deel)audit en rapportage schrijven
Dag 3 (dagdeel)
 • Uitwisselen van ervaringen
 • Oefenen met deelvaardigheden

Meer informatie?

15 + 4 =