1. Home
  2. Actueel
  3. Interview
  4. Aan het woord: Elske Bollema, adviseur kwaliteit en auditor

Aan het woord: Elske Bollema, adviseur kwaliteit en auditor

21 sep 2021

In de serie ‘achter de schermen’ gingen we dit keer in gesprek met collega Elske Bollema. Zij is op dit moment aan de slag als kwaliteitsadviseur en heeft de afgelopen jaren veel gewerkt aan kwaliteitszorg. Elske is tevens al ruim 10 jaar auditor.

“Ik zoek altijd de verbinding met het primaire proces,  met de mensen in een organisatie. Hun input vind ik van groot belang voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg.”

Waar werk je op dit moment?

MS Expertisecentrum Nieuw Unicum biedt multidisciplinaire zorg en behandeling onder andere aan mensen met progressieve Multiple Sclerose. Veel bewoners kampen daarnaast met cognitieve problematiek. Nieuw Unicum biedt tijdelijk en langdurig verblijf. NU is een behandelcentrum en heeft een polikliniek.

NU is gelegen in de duinen van Zandvoort. De afdelingen liggen in verschillende gebouwen echt midden in het duingebied. Heerlijk om tussen de middag een rondje te lopen. Dat doe ik dan ook vaak. Je komt daar ook regelmatig cliënten tegen. Of een hert! Zoals op de achtergrond in de foto. Vanuit het kantoor kun je ook damherten en konijnen spotten. Het leuke en unieke aan NU is dat iedereen elkaar lijkt te kennen. De lijnen zijn daardoor kort.

Voor welke vraag of probleem ben je ingezet?

Ik ben ingezet als adviseur kwaliteit tot het einde van het jaar. De aanleiding is het besluit van NU enige tijd geleden om de HKZ certificering los te laten. De organisatie wil het kwaliteitsmanagementsysteem herzien.  De Impuls voor de Zorg is gevraagd een interim kwaliteitsadviseur te leveren die samen met de staffunctionaris kwaliteit dit traject uit kan uitvoeren.

Op een aantal afdelingen ga ik hiervoor een 0-meting ‘kwaliteit van zorg’ uitvoeren. Hierbij kijk ik in hoeverre er persoonsgericht wordt gewerkt, of medewerkers voldoende deskundig zijn voor de werkzaamheden die zij uitvoeren en of hun kennis aansluit bij de behoefte van de doelgroep. Tenslotte kijk ik hoe er gestuurd wordt op kwaliteit en veiligheid. Dit zijn ook de thema’s waar de IGJ op toetst bij een audit.

Is deze vraag of dit probleem herkenbaar?

Het is zeker geen uniek probleem. Veel organisaties hebben certificeringstrajecten losgelaten aangezien die niet meer verplicht zijn. En deze organisaties kiezen er ook vaak voor om hun kwaliteitsmanagementsysteem zelf in te richten.

Op welke thema’s richt jij je vooral?

Voor deze opdracht richt ik me hoofdzakelijk op de inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem. Dat betekent: waar stuur je op en hoe wil je sturen? Wat is daarvoor nodig en wie doet dan wat? Voor mij is het belangrijk dat het aansluit bij de behoefte die er is op de werkvloer. Wat hebben medewerkers, teamleiders en management nodig om te kunnen sturen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun aandeel aan de kwaliteit van zorg? In dit geval: wat hebben de afdelingen (teamleiders) nodig om goed te kunnen sturen op kwaliteit en veiligheid? Wat hebben uitvoerend medewerkers nodig om goede, veilige en verantwoorde zorg te kunnen leveren? En wat heeft het management nodig om te kunnen sturen op kwaliteit en veiligheid?

Wat is jouw meerwaarde als interimmer in deze situatie?

Mijn algemene inhoudelijke kennis van de langdurige zorg en de wettelijke kaders waar een organisatie aan moet voldoen komen goed van pas bij deze opdracht. Ik hou me al langere tijd bezig met de kwaliteit van de zorg en heb de afgelopen jaren in verschillende organisaties voor langdurige zorg gewerkt. Daarnaast ben ik al 10 jaar auditor. Hierdoor heb ik een kijkje in de keuken kunnen nemen bij veel verschillende organisaties in Nederland.

Het voordeel is dat ik van oorsprong verpleegkundige ben en de taal van medewerkers spreek. En ik heb er een gewoonte van gemaakt om veel op de afdelingen aanwezig te zijn. Om te spreken met medewerkers, te observeren in de gemeenschappelijke ruimte. Hierdoor krijg ik een goed beeld wat er speelt en waar behoefte aan is. Ook leer ik medewerkers kennen en kan daardoor goed aansluiten bij de vragen die er spelen.

Wat is er af als het af is?

Dat er eind 2021 een passend kwaliteitsmanagementsysteem is ingericht. En dat de implementatie voldoende is gevorderd dat dit verder intern gecontinueerd kan worden.

Wat is kenmerkend voor jouw stijl?

Mijn stijl zou ik omschrijven als verbindend. Ik zoek altijd de verbinding met het primaire proces,  met de mensen in een organisatie. Hun input vind ik van groot belang voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Zij werken daar waar het primaire proces wordt uitgevoerd, bij het leveren van de zorg.

Share This