1. Home
 2. Actueel
 3. Nieuws
 4. Verpleegkundige in de ouderenzorg

Verpleegkundige in de ouderenzorg

14 dec 2021

De complexiteit van zorg neemt toe. Dit terwijl er steeds meer eisen aan de zorg gesteld worden door bijvoorbeeld inspectie, zorgkantoren en zorgverzekeraars en cliënten en hun naasten. Ouderenzorgorganisatie in de overgang van … naar …. hebben vaak erg veel uitdagingen op hun bord liggen. Het initiatief voor verbetering komt meestal vanaf bestuurder of directeur of op aangeven van de IGJ.

Mogelijke uitdagingen waar u voor staat

 • U wilt goede en veilige zorg blijven bieden maar ervaart problemen om kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel te vinden. Met het oog op de veranderende zorgvraag is het nodig te veranderen en ontwikkelen, maar er is onvoldoende ontwikkelkracht met betrekking tot kwaliteit. Ook mist er deskundigheid in de teams.
 • U wilt verpleegkundigen toevoegen aan de teams, maar er zijn verschillende inzichten op de functie, taken en verantwoordelijkheden. Of het lukt nog onvoldoende om de koppeling tussen beleid, kwaliteit en praktijk goed en duurzaam te maken.
 • U heeft behoefte aan input en advies zodat er passende keuzes gemaakt kunnen worden over de rol en positie van verpleegkundigen binnen de organisatie. Zo hoopt men dat de verpleegkundigen meer tot hun recht komen en op doelmatige en effectieve wijze een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van zorg.

Wat wij doen

Wij brengen precies die pijnpunten en keuzes naar voren die bepalend zijn voor succesvolle inzet van verpleegkundigen in de ouderenzorg.

Wij brengen verschillende perspectieven mee: de ‘bril’ van de manager, de verpleegkundige, de verzorgende, de kwaliteitsfunctionaris, de HRM-adviseur en de praktijkopleider. Door zo breed te kijken, kunnen we het vraagstuk integraal benaderen en samen met betrokkenen naar passende oplossingsrichtingen zoeken.

Zo pakken we het aan

 • Werksessie met relevante betrokkenen in de organisatie
 • Aan de hand van stellingen en praktijkvoorbeelden worden thema’s m.b.t. rol en positionering van verpleegkundigen in de ouderenzorg besproken
 • MT krijgt zo input en advies voor het maken van passende keuzes over de inzet van verpleegkundigen in de eigen organisatie

Waarom wij de beste zijn

Vanuit jarenlange ervaring met ouderenzorgorganisaties kennen wij de mogelijkheden en valkuilen bij de inzet van verpleegkundigen.

 • Adviseurs met ruime kennis en ervaring op desbetreffend vakgebied
 • Integrale kijk en aanpak, juist relevant bij dit meervoudige vraagstuk
 • Ruime ervaring met de sector, kwaliteitskaders en wet- en regelgeving

 

Share This