1. Home
  2. Actueel
  3. Artikel
  4. 7 tips voor multidisciplinaire samenwerking binnen de GRZ

7 tips voor multidisciplinaire samenwerking binnen de GRZ

29 jun 2021

Als adviseur komen wij bij veel verschillende organisaties en zien dat de GRZ in de praktijk vaak onderpresteert als het gaat om bedrijfsmatige resultaten. Het multidisciplinaire team op een GRZ-afdeling is er op gericht om de behandeling van de cliënt zo goed mogelijk te laten verlopen. Aan inzet en deskundigheid is meestal ook geen gebrek. Toch zien wij diverse knelpunten de kop opsteken. Die zitten vooral in de afstemming. En goede afstemming vraagt om heldere afspraken.

Gericht sturen

Multidisciplinair samenwerken vraagt dus om goede afstemming van alle taken en processen.  Daarnaast zien we dat er niet gericht gestuurd wordt op ontslag en soms is er zelfs geen zicht op de gerealiseerde behandeluren. Dit kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Hoe kun je beter gaan sturen? Hier volgen 7 tips vanuit de praktijk:

1. Zorg voor registratie op 1 plek

Al in de diagnostische fase moet duidelijk zijn wie welke taken op zich neemt. Waar dit niet gebeurt of niet goed geregistreerd wordt, zien wij regelmatig dubbel uitgevoerde taken of er ontbreekt informatie. Een goede taakverdeling en heldere afspraken zijn belangrijke factoren voor effectief multidisciplinair overleg. Dit wordt het best bereikt als iedereen weet wat de taakverdeling is en waar deze te vinden is. Zorg dus voor 1 centrale plek waar alle informatie terug te lezen is.

2. Herijk met het team het doel van het MDO

We zien vaak dat het MDO niet echt iets bijdraagt aan de kwaliteit van de behandeling. Houd steeds in het achterhoofd wat de reden van het overleg is. Het gaat niet om elkaar informeren maar om gericht sturen op ontslag en de voorwaarden daarvoor. Er gaat zo veel tijd verloren met het bespreken van informatie die ook in het systeem beschikbaar is. Goed voorwerk en je inlezen maakt dat de MDO’s enorm veel productiever worden.

3. Maak een duidelijke taak- en rolverdeling

Je hebt een voorzitter nodig die het proces en de multidisciplinaire samenwerking en besluitvorming bewaakt. Verder helpt het als er iemand is die oog houdt op planning en realisatie volgens de DBC en iemand die de aanpassingen maakt in het revalidatieplan. En tenslotte is er iemand nodig die zorgt dat de planning voor de MDO’s gelijkmatig en tijdig is. Door deze taken onder de bestaande deelnemers (arts, zorg en paramedici) te beleggen, wordt het MDO niet alleen effectiever maar ook doelmatiger.

4. Leg de focus op ontslag

De revalidatie is erop gericht om de cliënt zo snel mogelijk in een zo goed mogelijke functionele conditie naar huis terug te laten keren. Wat we regelmatig tegenkomen is dat er onvoldoende oog is voor de voorwaarden om naar huis te kunnen terwijl de revalidant zelf al klaar is voor ontslag. Door vanaf het moment van opname structureel aandacht te besteden aan het ontslag en wat daar allemaal voor nodig is, zijn de cliënt en zijn naasten en teamleden hier goed op voorbereid. Laat de zorg en betrokken disciplines aangeven hoe zij aankijken tegen ontslagbestemming, de ontslagtermijn, de ontslagvoorwaarden en mogelijke knelpunten. Deze punten geven richting aan de doelen in het revalidatieplan en maken duidelijk waar wel en waar geen prioriteit aan moet worden gegeven.

5. Gebruik een revalidatieplan in plaats van een zorgplan

Revalideren verschilt echt van langdurige zorg. Een passend format voor het revalidatieplan ondersteunt het multidisciplinair revalidatiegericht werken. Het behandel- of revalidatieplan is de plek bij uitstek om de taken en rollen te verdelen. Doordat het proces van revalideren uitgaat van een eindig traject en (meestal) terugkeer naar huis, zijn de doelstellingen ook echt anders dan bij een zorgplan.

6. Zorg voor stuurrapporten

Sturen op DBC’s is alleen mogelijk als er inzicht is in de ligdagen en behandeluren. Dit geldt voor zowel de planning als de realisatie van de planning. Dit betekent dus dat er ook aandacht moet zijn voor het vooruit plannen van de agenda’s, wat weer inzicht vraagt in de benodigde inzet. Alleen als dit allemaal bekend is, is het mogelijk om keuzes te maken die recht doen aan de kwaliteit van de revalidatie en die DBC-technisch ook gunstig zijn.

7. Leer achteruit denken

Een goede multidisciplinaire samenwerking vraagt om heldere afspraken en gericht sturen op doelstellingen. In feite vraagt het dus om een plan waarbij je al bij aanvang van een traject gezamenlijk bezig bent met alles wat nodig is voor goed ontslag van de revalidant. Het ontslagpunt als uitgangspunt nemen en van daaruit achteruit denken, helpt de zorg en behandeling vanaf de opnamedag goed in te plannen.

 

Bouke Schuurmans

Share This