1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuwsbrief
  4. 5 tips vanuit onze audits

5 tips vanuit onze audits

25 nov 2021

Wij doen al jarenlang audits bij zorgorganisaties en door de jaren heen zien we veel dezelfde thema’s terugkomen. We hebben deze verzameld in onderstaande 5 tips.


Tip 1 – verdiep je in de cliënt

Persoonsgerichte zorg is meer dan na de ADL-zorg aan de bewoners (blijven) vragen “wat wilt u drinken?” en “betrekken bij activiteiten” zoals vaak in de zorgplannen staat. Zorg ervoor dat van elke bewoner bekend is, afgesproken is en gepland is wat deze graag doet of waartoe deze graag wordt uitgenodigd, wat voor hem of haar waardevol is gedurende de dag

Tip 2 – hoe ziet de dag eruit?

We knippen de (zorg voor) de bewoner op in stukjes (en we noemen het domeinen): eten, drinken, uitscheiding etc. Dat is professioneel wel handig, maar voor de bewoner niet logisch. Voor de bewoner is de chronologie van de dag maatgevend. Dus beschrijf hoe de bewoner zinvol de dag doorkomt (zie ook tip 1) en maak daar een leefroute van

Tip 3 – koetjes en kalfjes

Veel bewoners met dementie brengen veel tijd door in de huiskamer. Daar zijn ze onder de hoede van de gastvrouwen / huiskamer medewerkers / welzijnsmedewerkers. Train deze medewerkers in ‘10 minuten activiteiten’ en ‘koetjes en kalfjes-gesprekken’. Daarmee overwinnen ze ook hun schroom en zullen ze vaker bij en tussen de bewoners zitten in plaats van druk te zijn in de keuken

Tip 4 – wanneer is het een fijne dag?

Om tips 1 en 2 in te vullen moeten we veel weten van de bewoner. Tegenwoordig is er wel een tabblad ‘levensgeschiedenis’ in het ECD. Maar het invullen daarvan wordt vaak overgelaten / uitbesteed aan familie. Ook wordt de informatie uit deze levensgeschiedenis niet vertaald naar wat het betekent voor de bewoner in het hier en nu. Met wat uit de levensgeschiedenis moeten zorgverleners rekening houden om de bewoner vandaag een fijne dag te bezorgen?. In de praktijk zien we in z’n algemeenheid dat een zorgvuldige gegevensverzameling en analyse naar wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen en vooral de samenhang daartussen ontbreekt

Tip 5 – inrichting primaire proces doorlichten

Tijdens audits zien wij (en de IGJ) dat er veel is op te merken over het ECD en het zorgleefplan of ondersteuningsplan. Dat gaat feitelijk over het primaire proces. Hoe methodisch en systematisch is dat ingericht? Weet iedereen wat zijn / haar bijdrage is aan dit proces om elke bewoner te helpen zinvol de dag door te komen? (zie tip 1, 2, 3 en 4)

Share This